En ung individ är sårbar i övergången från skola till jobb – om den inte är tillräckligt snabb riskeras utslagning. Problemet gäller inte enbart ungdomar, för en betydande mängd vuxna omskolar sig och råkar ut för samma problem.
SFP vill med alla tillgängliga medel förenkla och snabba upp vägen från skolbänken till en arbetsplats.

Joel Sundström

Politiskt sakkunnig

Kontakt »

Psykisk ohälsa är inte samma sak som depression

I takt med att vårdköerna ökar, sjukskrivningar ökar och coronapandemin sätter sina spår i den mentala hälsan hos unga synar både SFP:s vice ordförande Henrik Wickström och Svensk Ungdoms ordförande Frida Sigfrids framtidsutsikterna. Den psykiska ohälsan har kallats Finlands dyraste folksjukdom. Hur oroliga ska vi vara?

SFP vill minska barnfattigdomen och förebygga marginalisering bland unga

Utslagning av unga är både en personlig tragedi och en kostnad i miljonklassen för vårt samhälle. Varje utslagen ungdom är en för mycket, därför vill SFP se mångsidiga åtgärder, både omedelbara och mer långsiktiga. Vår utgångspunkt måste vara att ingen lämnas utanför.