En ung individ är sårbar i övergången från skola till jobb – om den inte är tillräckligt snabb riskeras utslagning. Problemet gäller inte enbart ungdomar, för en betydande mängd vuxna omskolar sig och råkar ut för samma problem.
SFP vill med alla tillgängliga medel förenkla och snabba upp vägen från skolbänken till en arbetsplats.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »

SFP vill minska barnfattigdomen och förebygga marginalisering bland unga

Utslagning av unga är både en personlig tragedi och en kostnad i miljonklassen för vårt samhälle. Varje utslagen ungdom är en för mycket, därför vill SFP se mångsidiga åtgärder, både omedelbara och mer långsiktiga. Vår utgångspunkt måste vara att ingen lämnas utanför.