Vi behöver en tillräcklig mängd grönområden, vi behöver ett rent Östersjön och vi har ett särskilt ansvar att se till att levande varelser och växtligheten bevaras och att vi inte försvagar den biologiska mångfalden.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »