Förebyggandet av rusmedelsskador ökar människors välfärd och medför besparingar för kommunerna. Ju tidigare man kan ingripa och få personer att ändra sitt beroende, desto större är sannolikheten att personen kan lära sig att kontrollera användningen av alkohol och alkoholism kan undvikas.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker, kommunsekreterare

Kontakt »

Partidagen 2010 i Tammerfors

Motion 61 – Roderfylleri

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för att för båtförare införa en differentierad promillegräns. att det ordnas mera attitydfostran som förbättrar