Förebyggandet av rusmedelsskador ökar människors välfärd och medför besparingar för kommunerna. Ju tidigare man kan ingripa och få personer att ändra sitt beroende, desto större är sannolikheten att personen kan lära sig att kontrollera användningen av alkohol och alkoholism kan undvikas.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker, kommunsekreterare

Kontakt »