SFP vill satsa på barnfamiljerna – och kräver ett stödpaket för jordbruket

Partiordförande Anna-Maja Henriksson vill se en mer barnvänlig politik i Finland.

– Det finns ett akut behov av en familjepolitisk helhetsreform som har en positiv inverkan på barnfamiljernas vardag. Det behövs konkreta satsningar, inte tomma ord, säger Henriksson.

– SFP har i flera år framhållit att familjepolitiken behöver förnyas. Många partier talar också nu för en reform, men jag önskar att fler partier skulle vara mer progressiva och våga föreslå förbättringar trots att det kan krävas ekonomiska insatser i början.

I fråga om familjepolitiken väntar sig SFP inte mycket av den sittande regeringen, som i brist på handlingskraft rullat bollen till följande regering. Däremot förväntar sig riksdagsgruppen konkreta beslut från regeringens budgetmangling, som startar i morgon, vad gäller jordbrukskrisen, klimatpolitiken och utbildningen.

– Regeringen ska veta att ett krispaket för jordbruket bara är första hjälp efter den extremt torra sommaren. Vi måste lösa lönsamheten på sikt. Finansministeriets förslag till statsbudget bjuder tyvärr inte på några glädjeämnen. Regeringen måste komma med ett bättre förslag. Gårdarna har inte råd att vänta, sade riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist då han inledde sommarmötet.

Henriksson efterlyste en mer ansvarsfull klimatpolitik och underströk att inget parti kan lägga beslag på klimatpolitiken.

– Många av oss har under sommaren konkret fått känna vad den globala uppvärmningen kan ha för konsekvenser. Att vi inte kan simma i vårt hav på grund av alger eller att böndernas skördar torkar bort är direkt tragiskt. Klimatpolitiken är allas vår angelägenhet, precis som utbildningen och vården, säger hon.

Både Henriksson och Blomqvist betonade i sina öppningsanföranden utbildningens och kunskapens betydelse för att lösa dagens samhällsproblem.

– För att dra nyttan av det förbättrade ekonomiska läget och den förbättrade sysselsättningen måste regeringen i sin budgetmangling tänka om. Tilläggssatsningarna på forskning, utbildning och innovationer är för blygsamma, säger Blomqvist.

Unga måste snabbare in i arbetslivet

Adlercreutz och Nylund backar upp SU:s förslag om att införa en ungdomsreservering i beskattningen.

Läs föregående artikel

SFP vill bygga ett framgångsrikt Finland med utbildning och arbetskraft

SFP-gruppen samlades till sommarmöte i Helsingfors. Riksdagsgruppen efterlyser också lösningar för barnträdgårdslärarbristen i huvudstadsregionen

Läs följande artikel