Motion 20 – Strängare straff för pedofiler

Beslut

Partidagen beslöt att SFP:s representanter i regeringen arbetar för:

  • att trygga polisens resurser för att förhindra sexualbrottslighet, och att resurser för vård av sexualbrottslingar anslås
  • att straffen för sexualbrott mot barn skärps och att straff för grovt utnyttjande av barn skärps till minst samma nivå som för grov våldtäkt (2-10 år).

Behandling

Pedofiler bygger upp kontakter via Internet. De kan också skapa kontakter via datorspel. De är skickliga på att skapa förtroenden så att barnen känner och litar på dem. Det behövs mycket preventivt arbete för att hindra pedofilerna att utnyttja webben. En intressant nyhet är den svenska uppfinningen av en mjukvara som kan sättas in i ett företags huvuddator. När en anställd går in på en webbplats med barnporr går larmet till polisen och sedan till den anställdas chef.

Barn blir ohyggligt utnyttjade och det beklagliga är att dessa pedofiler får så lindriga straff. Sexbrott mot barn ger ger alltför lindriga domar i vårt land. Det kan vara t.ex. några månaders villkorligt fängelse. Är brottet grövre kan det bli ett års villkorligt. Detta skrämmer ej pedofilerna. Därför anser vi att Svenska Folkpartiet bör verka för

  • att åtgärderna intensifieras och optimeras att försvåra och i bästa fall förhindra pedofilernas verksamhet och
  • att straffen för pedofiler höjs så att de i högre grad än nu verkar avskräckande på dem som sexuellt utnyttjar barn

Kristet samhällsansvar i Finland r.f.

Madeleine Wessman Lars-Erik Östman
ordförande sekreterare

Partistyrelsens svar

Sexuella utnyttjanden av barn är mycket allvarliga brott. Handlingarna riktar sig mot försvarslösa barn och ungdomar som ofta får bestående psykiska men som en följd av förgripandena. Tillverkning och spridande av barnpornografi är likaså mycket allvarliga brott som förtjänar stränga straff.

De effektivaste sätten att förebygga denna typ av brottlighet är att öka risken för att ertappas samt vård såväl för personer som dömts för sexbrott samt personer som i förebyggande syfte frivilligt vill få hjälp på grund av deras onormala sexuella läggning.

Vad gäller utdömandet av straff bör först och främst konstateras, att kriminologisk undersökning tydligt visar att straffskärpning inte i någon nämnvärd grad har en avskräckande inverkan på brottslighet, oavsett brottstypen.

Beträffande straffmätning i enskilda fall är det även viktigt att fästa uppmärksamhet vid grundlagens stadganden, enligt vilka domstolarna är oberoende. Domstolarna skall utöva sin dömande makt i varje enskilt fall utan påverkan utifrån, i synnerhet inte från den verkställande makten.

Det är även skäl att notera att straffskalorna för sexuellt utnyttjande av barn och tillverkning och spridande av barnpornografi möjliggör utdömande av mycket stränga ovillkorliga fängelsestraff. Med beaktande av detta torde det inte finnas något behov av lagstiftningsåtgärder för att ändra på gällande straffskalor.

Vad gäller effektivare åtgärder för att försvåra och förhindra denna typ av brottslighet är dels polisens resurser och dels resurser för vård för sexbrottslingar i en nyckelställning. Partistyrelsen kommer i regeringen att arbeta för att tillräckliga resurser anslås för dessa ändamål.

Partistyrelsens beslutsförslag:

  • att SFP i regeringen jobbar för att trygga polisens resurser för att förhindra sexualbrottslighet, och att resurser för vård av sexualbrottslingar anslås
  • att straffen för sexualbrott mot barn skärps och att straff för grov utnyttjande av barn skärps till minst samma nivå som för grov våldtäkt (2-10 år).