Politik A-Ö: Terrorism

Det krävs nya lösningar också för att vi i Europa skall kunna försvara oss mot självmords- och andra terroristattacker och avvärja kriser. Bara genom ett utvidgat och fördjupat samarbete med stabila demokratiska länder kan det bli möjligt att möta hot av dessa slag. Vi stöder det gränsöverskridande samarbetet mellan myndigheterna, till exempel gällande bekämpning av terrorism.

Henriksson: Ondskan slog till mitt ibland oss

Anna-Maja Henriksson fördömer våldsdåden i Åbo, som polisen nu utreder som terrordåd. Hon tar starkt avstånd från all form av våld och framhäver att knivdåden i Åbo var ett angrepp mot hela vårt samhälle och ska tas på största möjliga allvar.