Motion 13 – Om läromedel på svenska

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för:

– att förlagen stöds på lämpligt sätt för att utarbeta läromedel på svenska
– att utbildningsstyrelsen återinför stöd i någon form för läromedelsproduktion

Behandling

Bokförlaget Otava klagar på brist på resurser för att översätta och trycka svenskspråkiga läromedel för valfria främmande språk. Det erbjuds tre eller fyra nya läroböcker i språken men de finns enbart på finska. Svenska läroböcker från Sverige motsvarar inte alltid de finländska skolornas läroplan och krav. Principen för likvärdighet borde uppfyllas. Svenska ungdomar borde ha tillgång till samma läromedel som finska ungdomar har på sitt eget modersmål.

Därför föreslår vi att SFP arbetar för:

  • att stärka resurser för att trycka flera läromedel på svenska.

Elena Makarova, SFP i Östra Borgå

Partifullmäktiges svar:

Motionären har snappat upp en fråga som varit aktuell länge. Situationen är dessvärre ofta så som motionären beskriver, vilket givetvis inte är acceptabelt. Viss utveckling har skett, men problemen kvarstår. På gymnasiet är problemet accentuerat eftersom nivån på undervisningen är högre och kraven därefter. Många lärare lägger ner mycket tid på att hålla sig själva och de studerande uppdaterade med det senaste även när det gäller läromedel.

Läromedelsredaktionen på Sets är kunnig och arbetar väl. Numera finns även Otava med i bilden. Det är ändå klart att utmaningen är stor och att de muskler som skulle behövas inte alltid finns. Bokförlag arbetar på kommersiell grund, vilket är viktigt att minnas, trots att kulturuppdraget alltid är närvarande. På den finskspråkiga sidan är marknaden en annan, och tre eller fyra serier är inte ovanligt. Huruvida fullt lika många behövs på svenska kan diskuteras. Vi är i den lyckliga situationen att lärarna i de flesta kommuner får vara delaktiga i valet av läromedel, vilket i hög grad är avgörande för kvaliteten på undervisningen. Det finns även lärare som inte är så flitiga användare av läroböcker, utan de tyr sig till annat material som stöd för undervisningen.

Tidigare stödde Utbildningsstyrelsen utgivningen av läromedel i mindre ämnen, t.ex språk som franska eller spanska samt ämnen som filosofi och psykologi där upplagorna på svenska är små och den ekonomiska utdelningen liten eller ingen. Dessa bidrag till förlagen finns inte längre, men borde absolut återinföras i en eller annan form. För att garantera en likvärdig undervisning i de svenska skolorna behövs
specialinsatser.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för:

  • att förlagen stöds på lämpligt sätt för att utarbeta läromedel på svenska
  • att utbildningsstyrelsen återinför stöd i någon form för läromedelsproduktion.