Cykeln är ett bra fortskaffningsmedel eftersom den ger cyklisten en förbättrad kondition och en längre livslängd samtidigt som den inte påverkar miljön. SFP vill förbättra möjligheterna att använda cykeln som ett tryggt, snabbt och miljövänligt alternativ.

Andreas Elfving

Ministerspecialmedarbetare (Adlercreutz)

Kontakt »