Politik A-Ö: Organisation

Organisation handlar om partiet som organisation.

Svenska folkpartiet

  • är ett hundraårigt politiskt parti som har tjugofyratusen medlemmar i cirka hundratrettio lokalavdelningar.
  • har en organisation som består av förtroendevalda, medlemsföreningar och kansli.
  • har kretsorganisationer i Helsingfors, Nyland, Åboland och Österbotten och Samkretsen i det övriga Finland.
  • har tre förbund: Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Seniorer.

Mera info: https://sfp.fi/verksamhet/

Maria Grundström

Organisationschef

Kontakt »