Politik A-Ö: Frihandel

Den finländska marknaden är begränsad och tillväxten i våra företag förutsätter en fungerande handel och handelsavtal med övriga världen. Handelshinder och tullar missgynnar företag, export och ekonomin.
Vi tror på en ökad frihandel, en minskad reglering och ökad rörlighet, dock utan att den inhemska livsmedelsproduktionen äventyras.
Den inre marknaden i EU är ett av unionens trumfkort. EU:s inre marknad bör utökas till att täcka också digitala tjänster och produkter samt energimarknaden.

Anders Wikström

Pressekreterare

Kontakt »

Från ritbordet till riksdagen: Anders Adlercreutz om Finlands roll i ett nytt Europa

SFP:s Anders Adlercreutz har nu suttit drygt ett halvt år på posten som Finlands europa- och ägarstyrningsminister. Portföljen, som traditionellt har fört med sig en del politiska stormar, har fört ­Adlercreutz över världen – från klimatmötet COP28 i Dubai och möten med senatorer i Förenta Staterna till Bryssel där Europeiska rådet beslutat att man inleder medlemsförhandlingar med Ukraina och Moldavien.