Politik A-Ö: Frihandel

Den finländska marknaden är begränsad och tillväxten i våra företag förutsätter en fungerande handel och handelsavtal med övriga världen. Handelshinder och tullar missgynnar företag, export och ekonomin.
Vi tror på en ökad frihandel, en minskad reglering och ökad rörlighet, dock utan att den inhemska livsmedelsproduktionen äventyras.
Den inre marknaden i EU är ett av unionens trumfkort. EU:s inre marknad bör utökas till att täcka också digitala tjänster och produkter samt energimarknaden.