Vi ska gå i bräschen för förverkligandet av de mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna är individuella, universella, odelbara och icke hierarkiska och grundar sig på allas lika värde.
SFP vill ge papperslösa rätt till hälsovård och utbildning.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare och internationell sekreterare

Kontakt »