Finlands internationella försvarssamarbete ska utökas och Norden är en naturlig utgångspunkt för Finlands försvarspolitik. Vi vill speciellt se en fortsättning och fördjupning av det finsk-svenska försvarssamarbetet. Vi har en tät förtroendefull militär- och säkerhetspolitisk allians mellan demokratiska länder med målsättningen att upprätthålla fred och motverka konflikter.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare och internationell sekreterare

Kontakt »

Norden – den mest hållbara och integrerade regionen år 2030

År 2021 tar Finland över ordförandeklubban i Nordiska Ministerrådet. Under ordförandeskapet ligger tyngdpunkten på integration och hållbarhet. Det kan även avläsas i Finlands ordförandeprogram: tillsammans är vi starkare och visare än var för sig. Norden ska vara den mest hållbara och integrerade regionen år 2030.