SFP:s alternativa budget: Markant större satsningar på barnen och skolan

– För oss är det viktiga att Finland ska vara världens barnvänligaste land. Därför är våra satsningar på barnen, skolan och utbildningen avsevärt större än regeringens, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson (SFP).

Hon presenterade riksdagsgruppens alternativa budget tillsammans med gruppordförande Thomas Blomqvist på onsdagen i Helsingfors.

– Med vår familjeledighetsreform vill vi förlänga den inkomstrelaterade föräldraledigheten till 18 månader. Vi satsar också stort på småbarnspedagogiken, både rent kvalitativt, men också genom att erbjuda alla barn över tre år fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik om dagen. I vår alternativa budget investerar vi klart mer än regeringen i skolan och i den högre utbildningen.

Henriksson sätter särskild fokus på klimatfrågan.

– Det behövs en snabbare övergång till elbilar. En hållbar framtid förutsätter en tydlig politik som sporrar till ekologiska investeringar, en hållbar livsstil och produktion.

I den alternativa budgeten har SFP lagt fram ett åtgärdsbatteri som ska minska sjukfrånvaron i arbetslivet med fem procent. Samtidigt ska sysselsättningsgraden upp till över 75 procent.

– Satsningar på bättre arbetshälsa är viktigt för individen, men också för hela samhällsekonomin. Den psykiska hälsan har kommit i skymundan i vårdreformen. SFP efterlyser ett nationellt program för bättre psykisk hälsa, säger gruppordförande Thomas Blomqvist.

I skuggbudgeten presenteras också de förändringar SFP vill se i beskattningen. Modellen innebär att skatten på arbete sänks så att det blir mera i handen. Samtidigt genomförs en försiktig höjning av skatten på konsumtion.

– Det här skapar bättre förutsättningar för företagande och ökar sysselsättningen. Modellen är socialt rättvis. Den konsekvensanalys som riksdagens utredningstjänst har gjort visar att alla vinner på vår modell. Men de största vinnarna, förutom samhällsekonomin i sin helhet, är ensamförsörjarfamiljerna och studerande. Också äldre som lever på låga pensioner har särskilt beaktats, säger Blomqvist.

Henriksson och Blomqvist betonar att det lönar sig att granska den alternativa budgeten ur jämställdhetssynvinkel.

– Vi föreslår tydliga konkreta satsningar som försummats av regeringen. Ekonomiska satsningar på skyddshem och våldtäktskriscenter kan bidra till en avgörande trygghet för de drabbade. En moderskapslåda för asylsökande är en del av den jämställda omsorgen för barn som vi i Finland värderar högt.

Då riksdagsgruppen har byggt upp sin alternativa budget har den givna utgångspunkten varit att statens underskott inte tillåts växa.

Läs hela dokumentet här.

läs utredningstjänstens utredning här!

Rehn-Kivi: Vårdreformen innehåller fortfarande flera orosmoment

Rehn-Kivi är övertygad om att missförhållandena i både landskaps- och valfrihetslagen kommer att behöva repareras under nästa riksdagsperiod – ifall de alls godkänns.

Läs föregående artikel

Regeringens lagändring sätter käppar i hjulet för asylsökande som vill studera

Efter en lagändring som trädde i kraft i september har Migrationsverket tolkat lagen så, att en asylsökande under en pågående asylprocess inte längre kan ansöka om uppehållstillstånd för studier även om hen fått studieplats.

Läs följande artikel