Artikkelit

Eva Biaudet: Selkeä tiekartta tarvitaan kehityspolitiikassa

– On päätetty selkeistä päivämääristä hallituksen työllistämispaketin suhteen ja myös ilmastotoimenpiteissä on selkeä aikataulu. Aivan samalla tavalla meidän täytyy päättää virstanpylväistä myös kehitysyhteistyön osalta.

Biaudet iloitsee RKP:n vahvasta tuloksesta Helsingissä

– Henkilökohtaisella 3131 äänimäärällä ja RKP:n 6,5 % osuudella Helsingissä annetuista äänistä, voimme todellakin kutsua itseämme voittajiksi. Tämä on vahva tulos RKP:lle Helsingissä, ja paras tulos vuoden 1996 jälkeen, Biaudet sanoo.

Biaudet haluaa jatkaa RKP:n puoluevaltuuston puheenjohtajana

Kansanedustaja Eva Biaudet asettuu ehdolle jatkokaudelle RKP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi puoluevaltuuston kokouksessa 30.5.

Biaudet: Saamelaiskäräjälain uudistusehdotus vastaa Suomen saamiin ihmisoikeussuosituksiin

Saamelaiskäräjälain muutosta valmisteleva toimikunta esitteli ehdotuksen saamelaiskäräjälain kokonaisuudistukseksi tänään 11.5. Kansanedustaja Eva Biaudet on toiminut RKP:n edustajana toimikunnassa.

Eva Biaudet: Väärä hetki kyseenalaistaa eurooppalaista elvytyspolitiikkaa

– Nyt ei ole oikea hetki sille, että Suomi alkaisi kyseenalaistaa eurooppalaisen elvytyspolitiikan perusteita. Suomen eduskunta voi huomenna laajalla enemmistöllä osoittaa, että me pienenä maana haluamme jatkossakin toimia EU:n ytimessä.
Näin totesi kansanedustaja Eva Biaudet (RKP) ryhmäpuheessaan EU:n elpymisrahastosta tiistaina.

Biaudet’lla kirjallinen kysymys gynekologisten syöpäpotilaiden tutkimuksista, kuntoutuksesta ja psykososiaalisesta tuesta

RKP:n kansanedustaja, Eva Biaudet jätti tänään eduskunnassa kirjallisen kysymyksen koskien gynekologisten syöpäpotilaiden tutkimuksia, kuntoutusta ja psykososiaalista tukea.

Biaudet kiittää kriisinhallintakomitean mietintöä: Komitea suosittaa aktiivista osallistumista

Kansainvälisen vastuun ja keskinäisriippuvuuden merkitystä ei voi korostaa liikaa. Tätä painottaa kansanedustaja Eva Biaudet, joka on ollut RKP:n jäsen kriisihallinnan parlamentaarisessa komiteassa.

Biaudet varoittaa koronanationalismista

Näytä selaimessa

Biaudet varoittaa koronanationalismista
– Pandemia, maahanmuuttokysymys ja ilmastoon liittyvät uhat – kuten myös koko talousalueen elpyminen – ovat haasteita, joihin on paras vastata yhteistyöllä, ei kapea-alaisella ja lyhytnäköisellä kansallisella politiikalla.

Eva Biaudet on RKP:n pormestariehdokas Helsingissä

Helsingin RKP on tänään yksimielisesti nimennyt Eva Biaudetin pormestariehdokkaakseen tulevien kuntavaalien yhteydessä.

Biaudet: Eduskunta vahvistaa naisjärjestöjen määrärahan

Valtiovarainvaliokunta on mietinnössään vahvistanut naisjärjestöjen valtiontuen 918 000 euroon.

Biaudet syvästi huolissaan: Naisille suunnattua apua ei pystytä tarjoamaan kaikille halukkaille

Suomessa olemme taistelleet naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan yli 100 vuotta. Koronakriisi voi entisestään vaikeuttaa uhrien tavoittamista ja auttamista, koska väkivalta tapahtuu usein kotona. Väkivallasta ilmoittaminen eteenpäin on monelle yhä vaikeaa.

Biaudet: Turvallisuuspolitiikassa laaja agenda

Suomi korostaa ihmisoikeuksien, oikeusvaltion ja tasa-arvon aktiivista edistämistä. Tätä painotti kansanedustaja Eva Biaudet (RKP) ryhmäpuheessaan eduskunnan keskustelussa ulko- ja turvallisuuspolitiikan selonteosta keskiviikkona.

Eva Biaudet jatkaa RKP:n puoluevaltuuston puheenjohtajana

Kansanedustaja Eva Biaudet valittiin jatkamaan RKP:n puoluevaltuuston johdossa. Varapuheenjohtajaksi valittiin Elin Blomqvist-Valtonen Porvoosta. Viikonlopun puoluekokous Vantaalla valitsi puoluevaltuuston. Puoluevaltuusto valitsi keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Biaudet EU:n elpymispaketista: Tärkeä myös suomalaisten työpaikkojen kannalta

EU:n elpymispaketti on ainutkertainen ratkaisu hyvin poikkeuksellisessa maailmantilanteessa. Kansanedustaja Eva Biaudet (RKP) painottaa paketin suurta merkitystä Suomen vientivetoiselle taloudelle ja koko unionille.

Biaudet EU:n taisteluosastosta: Rahoitusmekanismi olisi nyt uudistettava

EU:n taisteluosaston rahoitusmekanismia olisi nyt uudistettava, sanoo kansanedustaja Eva Biaudet.

Koronavirus ei tunne rajoja – eikä meidänkään pitäisi

Kansanedustaja Eva Biaudet (RKP) ja Johan Kvarnström (SDP) ovat allekirjoittaneet vetoomuksen eurooppalaisen solidaarisuuden puolesta näinä vaikeina aikoina. Vetoomuksen on allekirjoittanut kaikkiaan 42 kansallista päättäjää 25 Euroopan maasta. Allekirjoittajat toteavat vetoomuksessa, että maailma ei ole koskaan ollut niin hyvin varustautunut globaaliin pandemiaan kuin nyt, ottaen huomioon vahvat kansainväliset verkostot ja toimielimet kuten esimerkiksi Maailman terveysjärjestö (WHO).

Biaudet: Jättäkää al-Holin lapset puoluepolitiikan ulkopuolelle

– Kun keskustelemme 30 suomalaislapsesta ja 10 suomalaisnaisesta, jotka ovat al-Holin Isis-leirillä Syyriassa, lähtökohtana tulee olla Suomen perustuslaki ja YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus. Muuta kestävää perustaa ei ole, kansanedustaja Eva Biaudet (RKP) alleviivasi al-Holiin liittyvässä välikysymyskeskustelussa tiistaina.

Biaudet: Enemmän läpinäkyvyyttä vanhustenhoitoon

Hoitajien tehtävä on olla hoitajia! Tämä täytyy pitää mielessä, kun keskustellaan minimihoitajamitoituksesta vanhustenhuollossa, painottaa RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet. Hän nostaa esille ne ongelmat jotka ilmenevät kun yksityiset hoivayhtiöt ja kunnalliset hoitokodit vähentävät tukitoimintoja.

Lapsiavioliitot on pystyttävä mitätöimään

– Eduskunta on tänään hyväksynyt pitkään odotetun lakiehdotuksen lapsiavioliittojen kieltämisestä Suomessa. Tämä on Suomelle iso askel alaikäisten suojelemisessa. Laki suojaa erityisesti tyttöjä sosiaaliselta paineelta, jos tämä on esimerkiksi tullut raskaaksi, sanoo kansanedustaja ja lakivaliokunnan varapuheenjohtaja Eva Biaudet.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä on järkyttynyt siitä että ILO 169 taas kaatuu

Hallitus ilmoitti tänään, että ILO: n yleissopimuksen nro 169 artikla, alkuperäiskansojen oikeuksista, ratifiointia ei saada valmiiksi tämän hallituskauden aikana.

Biaudet: Riksdagen stöder kvinnoorganisationerna

Finansutskottet föreslår tilläggsanslag till tre kvinnoorganisationer (Kvinnoorganisationernas centralförbund, Nytkis och Monika Naiset).

Biaudet: Lagutskottet måste lyfta fram familjevåldet

Lagutskottet har behandlat regeringens proposition om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt.