Artikkelit

Eva Biaudet haluaa turvata vahvan EU:n

– EU:n on löydettävä uusia yhteisiä ratkaisuja, joilla se kykenee turvaamaan rahoituksen sekä Ukrainalle että vihreää siirtymää varten. RKP kannattaa enemmistöpäätösten lisäämistä vahvan unionin turvaamiseksi, jotta muutamat harvat maat eivät voisi lamauttaa EU:n päätöksentekoa.

Biaudet olisi toivonut selkeyttä ja vahvempaa tukea yritysvastuudirektiiville

RKP on pitkään työskennellyt EU-tasolla kunnianhimoisen yritysvastuulain puolesta. Tänään suuri valiokunta hyväksyi Suomen kannan.

Biaudet: Panostukset ihmisoikeuksien, ihmisoikeuspuolustajien ja kulttuurin puolesta erityisen tärkeitä tässä ajassa

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on tänään hyväksynyt mietintönsä valtion ensi vuoden talousarviosta ja niin sanotun jakamattoman varan eli ”joululahjarahojen” jakamisesta. Kansanedustaja Eva Biaudet on erityisen tyytyväinen panostuksista kansalaisjärjestöille, jotka tekevät työtä ihmisoikeuksien, ihmisoikeusaktivistien ja kulttuurin puolesta.

Biaudet: Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on häpeäpilkku yhteiskunnassamme

Seksuaalinen ja sukupuolittunut häirintä ja väkivalta ovat osa monien tyttöjen ja naisten arkea.

Biaudet: EU:n tulee vahvistaa nopean toiminnan kykyään

Kansanedustaja Eva Biaudet piti tänään ryhmäpuheenvuoron eduskunnan lähetekeskustelussa valtioneuvoston selonteosta sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Ranskan, Belgian ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.–30.6.2024. Biaudet korosti erityisesti kansainvälisen yhteistyön ja vastuun merkitystä.

Biaudet asettuu ehdolle jatkokaudelle puoluevaltuuston puheenjohtajaksi

Kansanedustaja Eva Biaudet asettuu ehdolle jatkokaudelle puoluevaltuuston puheenjohtajaksi. Biaudet on johtanut puoluevaltuustoa vuodesta 2018.

Biaudet: Iloitsen, että Suomen ja Ruotsin Nato-prosessit etenevätsamassa tahdissa

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on tänään antanut mietintönsä hallituksen esityksestä Suomen Nato-jäsenyydestä.

Biaudet: Sukupuolten tasa-arvo, ihmisoikeuspuolustajat ja Helsingin seudun julkinen liikenne saavat ”joululahjarahoja”

Valtiovarainvaliokunta on lisännyt budjettiin määrärahoja naisjärjestöille, ihmisoikeustyölle sekä naisiin kohdistuvan väkivallan ja ihmiskaupan vastaiselle työlle.

Biaudet: Oikeudenhoidon resursseja on lisättävä

Eduskunnassa käytiin tänään lähetekeskustelu oikeudenhoitoa koskevasta valtioneuvoston selonteosta. Kansanedustaja Eva Biaudet (RKP) korosti ryhmäpuheenvuorossaan hallituksen tekemiä satsauksia ja sitä, että työtä on jatkettava tulevalla hallituskaudella.

Biaudet: Rauhan puolesta on tehtävä työtä

YK:n päätehtävänä on maailmanrauhan säilyttäminen. Tänään, kun vietämme YK:n päivää, meitä muistutetaan YK:n merkityksestä ja siitä, että YK:lla on nyt tärkeämpi rooli kuin koskaan. Venäjän ydinaseuhka ja sen hyökkäys Ukrainaan ovat muuttaneet kansainvälistä turvallisuuspoliittista tilannetta täysin.

Biaudet: Suomen pitää sitoutua feministiseen ulkopolitikkaan

Eduskunnan täysistunnossa käytiin tänään lähetekeskustelu valtioneuvoston tasa-arvopoliittisesta selonteosta.

Biaudet: Kaksi naapurimaata jotka edustavat rauhaa, demokratiaa ja vapautta, ottavat nyt yhdessä askeleen kohti Naton jäsenyyttä

Eduskunnassa on tänään käyty palautekeskustelu Valtioneuvoston selonteoista Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon ja turvallisuusympäristön muutoksesta. Kansanedustaja Eva Biaudet korosti Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa Suomen tulevaa Nato-profiilia ja hyvää yhteistyötä Ruotsin kanssa.

Biaudet asettuu ehdolle eduskuntavaaleissa

Kansanedustaja Eva Biaudet asettuu ehdolle vuoden 2023 eduskuntavaaleissa.

Biaudet: Nato-jäsenyys voi olla Suomelle ja Ruotsille yhteinen puolustusratkaisu tilanteessa jossa Venäjä ei kunnioita kuin sotilaallista valtaa

Eduskunnassa on tänään käyty lähetekeskustelu valtioneuvoston ajankohtaisselonteosta turvallisuusympäristön muutoksesta.

Biaudet: Postin hinnoittelu vaarantaa median monimuotoisuuden ja vaikuttaa erityisesti Hufvudstadsbladetiin

Kansanedustaja Eva Biaudet on jättänyt kirjallisen kysymyksen Postin hinnoittelusta ja median monimuotoisuuden vaarantumisesta pääkaupunkiseudulla.

Eva Biaudet: Sanktioita tarvitaan voimankäytön pysäyttämiseksi

– Me tuemme EU:n päätöstä taloudellisten vastatoimien toimeenpanosta, yhteisvoimin Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen kanssa, Venäjää vastaan. Mikäli voimankäyttö yltyy, tulee pakotteita kiristää. Pakotteet on kohdennettava tarkasti siten, että niiden vaikutukset Putiniin ja hänen eliittiinsä ovat riittävän tehokkaita ja että ne koskevat esimerkiksi pankkisektoria ja energiateollisuutta. Vaikka pakotteiden taloudelliset vaikutukset tulevat olemaan tuntuvia varmasti myös meillä Suomessa, emme voi sallia sitä, että aggressiivisuus voittaisi vuoropuhelun ja yhteistyön.

Biaudet: Ihmisoikeuksia on suojeltava joka päivä

– EU:n, Euroopan neuvoston, Etyjin ja YK:n ihmisoikeussopimusjärjestelmän vahvistaminen on Suomen etu. Tällä hetkellä monenvälinen yhteistyö ja sääntöihin perustuva ihmisoikeusjärjestelmä kyseenalaistetaan sekä sisältä että ulkoa päin. Ihmisoikeuksien suhteen ei haeta kompromisseja. Meidän tulee työskennellä strategisesti saavuttaaksemme ne tavoitteet, joihin olemme sitoutuneet, ja samalla myös tukea ihmisoikeusaktivistien työtä.

Biaudet: Eduskunta on jälleen antanut vahvan tukensa naisjärjestöjen työlle

Kolmantena vuotena peräkkäin eduskunta vahvistaa kolmen kattojärjestön; Naisjärjestöjen keskusliiton, NYTKIS ry:n ja Monika-Naiset liitto ry:n yhteiset määrärahat 918 000 euroon.

Sigfrids ja Biaudet: Asepalveluksen suorittajia valitessa kriteereinä tulee olla motivaatio ja soveltuvuus – ei sukupuoli

Tulevaisuuden asepalvelusta tarkastellut parlamentaarinen työryhmä on julkaissut ehdotuksensa tänään. RKP-nuorten puheenjohtaja Frida Sigfridsin mielestä ehdotus ei ole kyllin kunnianhimoinen vaan edelleen liian sukupuolikeskeinen, vaikka työ onkin menossa oikeaan suuntaan. Vaikka toiveena olisi ollut vielä suuremmat muutokset, iloitsee Sigfrids kuitenkin siitä vahvasta työstä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen, jota RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet on tehnyt komiteassa.

Eva Biaudet: Suomen tehtävä ja etu on tukea kansainvälisen monenkeskisen järjestelmän ja YK:n asemaa

Eduskunnassa on tänään käyty palautekeskustelu Agenda 2030 – selonteosta. Kansanedustaja Eva Biaudet (RKP) korosti Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa kansainvälisen monenkeskisen järjestelmän ja kehitysyhteistyövarojen korottamisen tärkeyttä.

Biaudet: Jokaisella tulee olla oikeus määritellä oma juridinen sukupuolensa

Kansanedustaja Eva Biaudet (RKP) osallistui tänään eduskunnan täysistunnon keskusteluun Oikeus olla-kansalaisaloitteesta, joka käsittelee translain uudistusta.

Biaudet: Maahanmuuttoa ja ihmisoikeuksia ei tule erottaa toisistaan EU:ssa.

– Muuttoliike vaikuttaa moniin yhteiskunnan hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviin tekijöihin, totesi kansanedustaja Eva Biaudet ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheessa valtioneuvoston EU-selonteosta keskiviikkona.

Eva Biaudet: Selkeä tiekartta tarvitaan kehityspolitiikassa

– On päätetty selkeistä päivämääristä hallituksen työllistämispaketin suhteen ja myös ilmastotoimenpiteissä on selkeä aikataulu. Aivan samalla tavalla meidän täytyy päättää virstanpylväistä myös kehitysyhteistyön osalta.

Biaudet iloitsee RKP:n vahvasta tuloksesta Helsingissä

– Henkilökohtaisella 3131 äänimäärällä ja RKP:n 6,5 % osuudella Helsingissä annetuista äänistä, voimme todellakin kutsua itseämme voittajiksi. Tämä on vahva tulos RKP:lle Helsingissä, ja paras tulos vuoden 1996 jälkeen, Biaudet sanoo.

Biaudet haluaa jatkaa RKP:n puoluevaltuuston puheenjohtajana

Kansanedustaja Eva Biaudet asettuu ehdolle jatkokaudelle RKP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi puoluevaltuuston kokouksessa 30.5.

Biaudet: Saamelaiskäräjälain uudistusehdotus vastaa Suomen saamiin ihmisoikeussuosituksiin

Saamelaiskäräjälain muutosta valmisteleva toimikunta esitteli ehdotuksen saamelaiskäräjälain kokonaisuudistukseksi tänään 11.5. Kansanedustaja Eva Biaudet on toiminut RKP:n edustajana toimikunnassa.

Eva Biaudet: Väärä hetki kyseenalaistaa eurooppalaista elvytyspolitiikkaa

– Nyt ei ole oikea hetki sille, että Suomi alkaisi kyseenalaistaa eurooppalaisen elvytyspolitiikan perusteita. Suomen eduskunta voi huomenna laajalla enemmistöllä osoittaa, että me pienenä maana haluamme jatkossakin toimia EU:n ytimessä.
Näin totesi kansanedustaja Eva Biaudet (RKP) ryhmäpuheessaan EU:n elpymisrahastosta tiistaina.

Biaudet’lla kirjallinen kysymys gynekologisten syöpäpotilaiden tutkimuksista, kuntoutuksesta ja psykososiaalisesta tuesta

RKP:n kansanedustaja, Eva Biaudet jätti tänään eduskunnassa kirjallisen kysymyksen koskien gynekologisten syöpäpotilaiden tutkimuksia, kuntoutusta ja psykososiaalista tukea.

Biaudet kiittää kriisinhallintakomitean mietintöä: Komitea suosittaa aktiivista osallistumista

Kansainvälisen vastuun ja keskinäisriippuvuuden merkitystä ei voi korostaa liikaa. Tätä painottaa kansanedustaja Eva Biaudet, joka on ollut RKP:n jäsen kriisihallinnan parlamentaarisessa komiteassa.

Biaudet varoittaa koronanationalismista

Näytä selaimessa

Biaudet varoittaa koronanationalismista
– Pandemia, maahanmuuttokysymys ja ilmastoon liittyvät uhat – kuten myös koko talousalueen elpyminen – ovat haasteita, joihin on paras vastata yhteistyöllä, ei kapea-alaisella ja lyhytnäköisellä kansallisella politiikalla.

Eva Biaudet on RKP:n pormestariehdokas Helsingissä

Helsingin RKP on tänään yksimielisesti nimennyt Eva Biaudetin pormestariehdokkaakseen tulevien kuntavaalien yhteydessä.

Biaudet: Eduskunta vahvistaa naisjärjestöjen määrärahan

Valtiovarainvaliokunta on mietinnössään vahvistanut naisjärjestöjen valtiontuen 918 000 euroon.

Biaudet syvästi huolissaan: Naisille suunnattua apua ei pystytä tarjoamaan kaikille halukkaille

Suomessa olemme taistelleet naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan yli 100 vuotta. Koronakriisi voi entisestään vaikeuttaa uhrien tavoittamista ja auttamista, koska väkivalta tapahtuu usein kotona. Väkivallasta ilmoittaminen eteenpäin on monelle yhä vaikeaa.

Biaudet: Turvallisuuspolitiikassa laaja agenda

Suomi korostaa ihmisoikeuksien, oikeusvaltion ja tasa-arvon aktiivista edistämistä. Tätä painotti kansanedustaja Eva Biaudet (RKP) ryhmäpuheessaan eduskunnan keskustelussa ulko- ja turvallisuuspolitiikan selonteosta keskiviikkona.

Eva Biaudet jatkaa RKP:n puoluevaltuuston puheenjohtajana

Kansanedustaja Eva Biaudet valittiin jatkamaan RKP:n puoluevaltuuston johdossa. Varapuheenjohtajaksi valittiin Elin Blomqvist-Valtonen Porvoosta. Viikonlopun puoluekokous Vantaalla valitsi puoluevaltuuston. Puoluevaltuusto valitsi keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Biaudet EU:n elpymispaketista: Tärkeä myös suomalaisten työpaikkojen kannalta

EU:n elpymispaketti on ainutkertainen ratkaisu hyvin poikkeuksellisessa maailmantilanteessa. Kansanedustaja Eva Biaudet (RKP) painottaa paketin suurta merkitystä Suomen vientivetoiselle taloudelle ja koko unionille.

Biaudet EU:n taisteluosastosta: Rahoitusmekanismi olisi nyt uudistettava

EU:n taisteluosaston rahoitusmekanismia olisi nyt uudistettava, sanoo kansanedustaja Eva Biaudet.

Koronavirus ei tunne rajoja – eikä meidänkään pitäisi

Kansanedustaja Eva Biaudet (RKP) ja Johan Kvarnström (SDP) ovat allekirjoittaneet vetoomuksen eurooppalaisen solidaarisuuden puolesta näinä vaikeina aikoina. Vetoomuksen on allekirjoittanut kaikkiaan 42 kansallista päättäjää 25 Euroopan maasta. Allekirjoittajat toteavat vetoomuksessa, että maailma ei ole koskaan ollut niin hyvin varustautunut globaaliin pandemiaan kuin nyt, ottaen huomioon vahvat kansainväliset verkostot ja toimielimet kuten esimerkiksi Maailman terveysjärjestö (WHO).

Biaudet: Jättäkää al-Holin lapset puoluepolitiikan ulkopuolelle

– Kun keskustelemme 30 suomalaislapsesta ja 10 suomalaisnaisesta, jotka ovat al-Holin Isis-leirillä Syyriassa, lähtökohtana tulee olla Suomen perustuslaki ja YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus. Muuta kestävää perustaa ei ole, kansanedustaja Eva Biaudet (RKP) alleviivasi al-Holiin liittyvässä välikysymyskeskustelussa tiistaina.

Biaudet: Enemmän läpinäkyvyyttä vanhustenhoitoon

Hoitajien tehtävä on olla hoitajia! Tämä täytyy pitää mielessä, kun keskustellaan minimihoitajamitoituksesta vanhustenhuollossa, painottaa RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet. Hän nostaa esille ne ongelmat jotka ilmenevät kun yksityiset hoivayhtiöt ja kunnalliset hoitokodit vähentävät tukitoimintoja.

Lapsiavioliitot on pystyttävä mitätöimään

– Eduskunta on tänään hyväksynyt pitkään odotetun lakiehdotuksen lapsiavioliittojen kieltämisestä Suomessa. Tämä on Suomelle iso askel alaikäisten suojelemisessa. Laki suojaa erityisesti tyttöjä sosiaaliselta paineelta, jos tämä on esimerkiksi tullut raskaaksi, sanoo kansanedustaja ja lakivaliokunnan varapuheenjohtaja Eva Biaudet.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä on järkyttynyt siitä että ILO 169 taas kaatuu

Hallitus ilmoitti tänään, että ILO: n yleissopimuksen nro 169 artikla, alkuperäiskansojen oikeuksista, ratifiointia ei saada valmiiksi tämän hallituskauden aikana.

Biaudet: Riksdagen stöder kvinnoorganisationerna

Finansutskottet föreslår tilläggsanslag till tre kvinnoorganisationer (Kvinnoorganisationernas centralförbund, Nytkis och Monika Naiset).

Biaudet: Lagutskottet måste lyfta fram familjevåldet

Lagutskottet har behandlat regeringens proposition om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt.