Artikkelit

Torvalds unionin tila -puheesta: Kehu on hyvästä, omakehu ei

Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP / Renew) suhtautuu kriittisesti omahyväiseen tyyliin, jolla komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puhui vuotuisessa unionin tila -puheessaan eilen.

Euroopan parlamentti ottaa suuria askeleita ilmaston puolesta – Torvalds tyytyväinen kesäpaketin vastuunjaon lopputuloksiin

Maanantaina Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta jakoi vastuut poliittisten ryhmien kesken tänä kesänä julkistetusta suuresta vihreän siirtymisen lainsäädäntöpaketista. Samaan aikaan valiokunnan keskeiset koordinaattorit näyttivät vastuullisuuttaan. Oikeistopopulistit eivät tule vastaamaan mistään keskeisestä ehdotuksesta. Maanantaina tehty päätös on erityisen tärkeä, koska se koskee lainsäädäntöä, jolla varmistetaan, että EU saavuttaa omat ilmastotavoitteensa.

Torvalds: Metsästrategia onnistui välttämään sudenkuopat

Euroopan komissio on tänään julkaissut esityksensä EU:n tulevaksi metsästrategiaksi. Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP/Renew) on esitykseen varovaisen tyytyväinen.

Suomalaismepit huolissaan komission vuodetun metsästrategian sisällöstä – Torvalds: Nyt on korkea aika yhtenäiselle vaikuttamiselle

Euroopan komissiolta vuotanut tulevan EU:n metsästrategian luonnos on saanut useat suomalaismepit ottamaan asiaan kantaa kirjoittamalla avoimen kirjeen kaikille metsätalouden tulevaisuudesta huolestuneille. Kirjeessä europarlamentaarikot esittävät huolensa metsästrategian negatiivisista vaikutuksista niin talouteen kuin ilmastoon.

Torvalds puhui EU-kommissaari Sinkeviciuksen kanssa metsänkäytöstä

Keskiviikkona iltapäivällä Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP / Renew Europe) tapasi EU-komissaari Virginius Sinkeviciuksen, joka komissiossa vastaa ympäristöstä, biologisesta monimuotoisuudesta ja meriasioista. Tapaamisen tarkoituksena oli keskustella tulevasta lainsäädäntöpakettiin liittyvistä kysymyksistä, jotka koskevat muun muassa metsien käyttöä.

Torvalds: Mepit hyväksyivät EU-tuen Finnairille

Euroopan parlamentti on tänään hyväksynyt suurella enemmistöllä Suomen hakemuksen myöntää tukea EU:n globalisaatiorahastosta noin 500:lle Finnairin entiselle työntekijälle. Koronaviruskriisin vuoksi irtisanottujen Finnairin työntekijöiden tukitoimenpiteiden kokonaiskustannukset ovat 2,9 miljoonaa euroa, josta EU näin maksaa 1,8 miljoonaa euroa.

Torvalds: “Kansalaisten haasteiden oltava Euroopan tulevaisuuskonferenssin keskiössä”

Eurooppapäivänä 9. toukokuuta Strasbourgissa vietettiin Euroopan tulevaisuuskonferenssin avajaisia. Konferenssi koostuu lukuisista keskusteluista ja tilaisuuksista, joiden kautta kaikkia EU:n kansalaisia ​​kannustetaan jakamaan ehdotuksiaan siitä, miten voisimme luoda meille kaikille paremman tulevaisuuden. Tämä on ensimmäinen kerta, kun EU tekee tällaisen aloitteen.

Torvalds: “Ilmastolaki vahvistaa EU:n johtavaa asemaa maailmanlaajuisessa siirtymässä ilmastoneutraaliuteen”

Läpi yön jatkuneiden neuvottelujen päätteeksi Euroopan parlamentti, Euroopan komissio ja Eurooppa-neuvosto ovat sopineet EU:n yhteisen ilmastolain sisällöstä.

Celinda Nordqvistista Europarlamentaarikko Nils Torvaldsin uusi ahvenanmaalainen erityisavustaja

Ahvenanmaalaiset yhteistyöpuolueet ovat päässeet yhteisymmärrykseen siitä, että Celinda Nordqvist esitetään Nils Torvaldsin uudeksi Ahvenanmaan erityisavustajaksi. Nordqvistin kotipaikka on Jomala, hänellä on tutkinto Eurooppa-opinnoista Maastrichtista ja työkokemusta Suomen pysyvästä edustustosta EU:ssa sekä konsulttiyritys Bureau Brussels BVBA:sta.

Komissio ymmärtää Torvaldsin, Kataisen ja Pekkarisen huolet taksonomian riskeistä

Renew Europe ryhmän suomalaiset europarlamentaarikot Nils Torvalds (RKP), Elsi Katainen (kesk.) ja Mauri Pekkarinen (kesk.) ovat saaneet vastauksen avoimeen kirjeeseensä, jossa EU:n rahoitus- ja talousasioista vastaavia komissaareja Valdis Dombrovskista ja Mairead McGuinnessia muistutettiin EU:n kestävän rahoituksen kriteereihin, eli taksonomiaan liittyvistä riskeistä.

Torvalds muistuttaa komissiota vesivoiman roolista osana EU:n kestävää kehitystä

Kuinka Euroopan komissio aikoo ottaa huomioon vesivoiman merkittävän roolin tulevissa energiapoliittisissa aloitteissaan ja miten komissio arvioi EU:n sisällä tuotetun vesivoiman merkityksen osana EU:n energiatuontiriippuvuuden vähentämistä?
Näin kuului Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvaldsin (RKP/Renew) viimeisin kirjallinen kysymys Euroopan komissiolle. Torvalds kysyi myös miten komissio varmistaa, että kaikkien uusiutuvien energialähteiden teknologiat otetaan puolueettomasti huomioon tulevissa energiapoliittisissa aloitteissa?

Torvalds: Rokotekeskustelussa yhteenvedon aika

Keskiviikkona 10. helmikuuta Euroopan parlamentin täysistunnossa parlamentin jäsenillä oli tilaisuus keskustella komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa EU-komission tavasta hoitaa rokotteiden hankintaa ja keskustelua sen ympärillä.

Torvalds johtaa vastalausetta Komission maan ja metsän käyttöä koskevaa delegoitua säädöstä vastaan

Euroopan komissio on delegoidussa säädöksessään lokakuussa 2020 ehdottanut, että Suomen erityiskohtelua metsäisenä maana olisi rajoitettava nykyisestä. Kioton pöytäkirjan tapaan EU:n kestävän maan ja metsän käytön asetuksessa (LULUCF) on toistaiseksi otettu
huomioon metsien vaikutukset hiilinieluun, jakamalla Suomelle 10 Mt:n CO 2 -korvaus
kaikesta maankäytöstä. Komission delegoitu säädös ei huomioi tätä sovittua korvausta.

Torvalds: Älkää pitäkö meitä rokotepimennossa!

Covid-19 pandemian rokotteita on tutkijoiden puolesta kehitetty valtavaa vauhtia normaaliin rokotteiden kehittämistahtiin verrattuna ja olemme voineet joulun alla jo iloita ensimmäisistä koronarokotuksista Suomessa ja Euroopassa, vaikkakin rokotteita on annettu hyvin pieni määrä. EU:n lääkeviranomainen (European Medicines Agency, EMA) on taho, joka antaa suosituksen rokotusten myyntiluvista asiasta päättävälle Euroopan komissiolle.

Torvalds, Katainen ja Pekkarinen: Taksonomia vesittämässä EU:n ilmastotavoitteet

Renew Europe ryhmän suomalaisten europarlamentaarikkojen Nils Torvaldsin (RKP), Elsi Kataisen (kesk.) ja Mauri Pekkarisen (kesk.) mukaan EU:n komission ehdottama delegoitu säädösluonnos taksonomiasta eli kestävän rahoituksen kriteereistä on vesittämässä EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisen.

Johannes Lith europarlamentaarikko Nils Torvaldsin erityisavustajaksi

KTM, FM. Johannes Lith on monen pätevän hakijan joukosta valittu uudeksi erityisavustajaksi Nils Torvaldsin tiimiin. Lith aloittaa työnsä Brysselissä 15.1.2021 ja hänen vastuualueina tulee olemaan muun muassa viestinntä ja lehdistöyhteydet.

Torvalds: Korkea aika varmistaa oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen EU:n talousarviossa

Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (SFP/Renew) suhtautuu myönteisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston sopimukseen siitä, miten EU:n monivuotisen rahoituskehyksen ja elvytyspaketin ehdoksi asetetaan oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen.
– Uudet ehdot ovat selkeä askel oikeaan suuntaan. Nyt meidän on puolustettava eurooppalaisia arvoja.

Torvalds: Euroopan parlamentissa vihdoin päätös yhteisestä maatalouspolitiikasta

Euroopan parlamentti päättää perjantaina kahden vuoden pitkittyneiden neuvottelujen jälkeen yhteisestä maatalouspolitiikasta vuosille 2021 –2027.
– Maanviljelijät ansaitsevat saada tietää millä säännöillä mennään ja toivomme, että maanviljelijöiden hallinnollinen taakka kevenee, europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/Renew) sanoo.

Torvalds: Euroopan parlamentin kunnianhimoinen ilmastolaki lähettää vahvan signaalin EU:n jäsenmaille

Euroopan parlamentti on nyt hyväksynyt kantansa EU:n tulevasta ilmastolaista. Kunnianhimoisten tavoitteiden nostaminen antaa EU:n jäsenmaille selkeän signaalin tuleviin neuvotteluihin neuvoston ja komission kanssa.
– Parlamentti on nyt osoittanut kunnianhimoisen ja realistisen polun ilmastoneutraaliuteen, europarlamentaarikko Nils Torvalds sanoo.

Torvalds: Ensimmäinen täysistuntoäänestys ilmastolaista menestyksellinen

Euroopan parlamentti antoi tiistain ensimmäisessä täysistuntoäänestyksessä tukensa ympäristövaliokunnan kunnianhimoiselle kompromissille ilmastolaista.
– Voimme olla erityisen tyytyväisiä 60 prosentin päästövähennyksestä vuoteen 2030 mennessä, sanoo europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/Renew).

Torvalds: EU:n on asetettava tutkimus entistä tärkeämpään asemaan ensi vuoden talousarviossa

EU:n tuleva talousarvio vuodelle 2021 ei saa sivuuttaa eurooppalaista tutkimusta.
– Tutkimusmäärärahoja tarvitaan sekä vihreään muutokseen että Euroopan kilpailukyvyn ylläpitämiselle, europarlamentaarikko Nils Torvalds sanoo.

Torvalds: Valko-Venäjän demokraattinen oppositio ansaitsee vuoden Sakharov-palkinnon

Liberaali Renew Europe – ryhmä nimeää torstaina yhdessä Euroopan parlamentin kahden suurimman puolueen kanssa Valko-Venäjän demokraattisen opposition vuoden Sakharov-palkinnon saajaksi.
– Yhteinen nimitys antaa vahvan signaalin siitä, että EU seisoo yksimielisesti Valko-Venäjän kansan takana, sanoo europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/Renew).

Torvalds: Puhe Euroopan unionin tilasta on tervetullut vahvistus kunnianhimoisesta komissiosta

EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti keskiviikkoaamuna State of the European Union – puheessaan vihreää kehitystä ja oikeusvaltioperiaatetta EU:lle hyvin tärkeinä koronakriisistä toipumisessa.
– Puhe oli tervetullut vahvistus sille, että komissio ymmärtää kuinka kunnianhimoiset tavoitteet tulee olla, europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/Renew) sanoo.

Torvalds: Ympäristövaliokunnalta kunnianhimoinen kompromissi ilmastolaista

Perjantain historiallisella ilmastolakia koskevalla päätöksellä Euroopan parlamentin
ympäristövaliokunta lähettää vahvan viestin sekä komissiolle että jäsenmaille.

– Olemme onnistuneet pääsemään sekä laajaan että kunnianhimoiseen kompromissiin. Nyt on saatava vakuuttuneiksi ne, jotka vielä epäilevät, sanoo europarlamentaarikko Nils Torvalds

Torvalds: Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta äänestää ilmastolaista

Tänään ja huomenna perjantaina Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta äänestää EU:n uudesta ilmastolaista.
– Olemme tehneet kovasti työtä kunnianhimoisen kompromissin eteen, joka antaa vahvan signaalin tulevia neuvotteluja ajatellen, sanoo europarlamentaarikko Nils Torvalds.

Torvalds: EU:n tulisi harkita Nord Stream 2: ta Venäjän vastaisissa pakotteissa

Venäjän haluttomuudella tehdä yhteistyötä selvityksessä elokuussa tapahtuneen oppositiojohtajan Aleksej Navalnyjin myrkytyksen jälkeen tulisi olla tuntuvia vaikutuksia.
Näin sanoo europarlamentaarikko Nils Torvalds (SFP/Renew).

Torvalds: Central Baltic – ohjelma saa jatkoa

Central Baltic jatkaa omana alueiden välisenä ohjelmana ja merirajat ovat yhdenvertaisia maarajojen kanssa tulevalla ohjelmakaudella. Nämä ovat erittäin hyviä uutisia Suomen rannikkoalueille ja Ahvenanmaalle.
Näin sanoo europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/Renew).

Suomi hyötyy EU:n nopeasta taloudellisesta elpymisestä

RKP:n eduskuntaryhmä ja europarlamentaarikko Nils Torvalds keskustelivat EU:n elpymispolitiikasta eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Hangossa eilen. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 25 vuotta siitä, kun Suomi liittyi EU:hun. RKP haluaa jatkaa unionin ja sen perusarvojen kehittämistä ja vahvistamista.

Torvalds: Tervetullut kompromissi, jossa kolme ongelmaa

Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP/Renew) on tyytyväinen Eurooppa-neuvoston päätökseen elvytysrahastosta.
– Olisin kuitenkin toivonut vahvempaa kannanottoa oikeusvaltioperiaatteesta ja ilmastoprioriteeteista

Torvalds EU-huippukokouksen kynnyksellä: Vakavaraisuustuki yrityksille ratkaiseva elpymisen kannalta

Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP/Renew) odotetaan olevan avainasemassa EU:n uusien koronakriisin takia käyttöönotettavien vakavaraisuustukivälineiden valmistelussa.

Torvalds: Turvallisuuspolitiikka kiireellinen haaste EU:lle

Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP/Renew) on tyytyväinen Saksan ja liittokansleri Angela Merkelin EU-puheenjohtajakauden painopisteisiin.

Torvalds: Elvytysbudjetti on EU:lle tienhaara

Euroopan komissio esitteli keskiviikkona unionin talousarvioesityksen vuodelle 2021.

Torvalds: Meidän on tehostettava rasismin vastaista työtä

George Floydin kuolema Minneapolisissa 25. toukokuuta ja sitä seuranneet rasisminvastaiset mielenosoitukset ympäri maailmaa osoittavat, että muun muassa EU:n ja Suomen on tehostettava toimia rasismia ja rakenteellista syrjintää vastaan.
Näin toteaa Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds.

Torvalds: Läheisyysperiaatetta on vaalittava

EU:n kunnianhimoiset toimenpiteet covid-19- ja ilmastokriisissä korostavat läheisyysperiaatteen noudattamisen tärkeyttä tulevissa päätöksissä. Näin toteaa europarlamentaarikko Nils Torvalds

Nils Torvalds nostaa esille Itämeren maailman ympäristöpäivänä

YK:n maailman ympäristöpäivä on oiva tilaisuus pohtia uusia toimenpiteitä Itämeren rehevöitymisen torjumiseksi. Näin toteaa europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP / Renew).

Torvalds: Ehdotamme kunnianhimoisia ja realistisia muutoksia ilmastolakiin

Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät ovat nyt jättäneet yli 1000 muutosehdotusta tulevaan ilmastolakiin.
– On todennäköistä, että parlamentin lopullinen ratkaisu on lähellä Renew Europen kunnianhimoisia ja realistisia ehdotuksia, sanoo Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds

Torvalds esittää Euroopan komissiolle kysymyksen Ahvenanmaan rannikkovesien suunnittelusta

Onko Ahvenanmaan tulevan merisuunnitelman käsitettävä rannikkovesiä kunnan rajojen sisällä?
Tätä kysyi keskiviikkona europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/Renew) Euroopan komissiolta.

Torvalds: Tämän vuoksi tarvitsemme suuren elvytyspaketin

Euroopan komission ehdotus uudesta 750 miljardin euron elvytyspaketista on tervetullut, voimakas ja solidaarinen aloite koronakriisissä.
Näin toteaa Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP/Renew) tänään pidetyn parlamentin istunnon jälkeen, missä komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitteli uuden elvytyssuunnitelman.

Torvalds: Suomen olosuhteet on huomioitava vihreissä strategioissa

EU:n uudet elintarvikkeita- ja biodiversiteettiä koskevat strategiat ovat kunnianhimoisia ja tärkeä osa vihreää kehitystä- molempien strategioiden on kuitenkin otettava huomioon Suomen olosuhteet. Näin toteaa Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP / Renew).

Torvalds: Päätöslauselma vahva viesti taloutta elvyttävistä toimista

Euroopan parlamentti päättää perjantaina uudesta päätöslauselmasta koskien talouden elpymistä covid19-kriisin aikana ja sen jälkeen.

EU:n huippukokoukselta vaaditaan rohkeutta ja solidaarisuutta

Meneillään oleva koronakriisi vaatii päättäväisiä ja rohkeita toimia tänään kokoontuvalta Eurooppa-neuvostolta. Eurooppalaista solidaarisuutta koetellaan nyt erittäin haastavassa tilanteessa, sanoo Europarlamentaarikko Nils Torvalds.

Torvalds: Solidaarisuutta ihmisille ja ympäristölle

Tänään perjantaina Euroopan parlamentti päättää ensimmäisestä päätöslauselmastaan koronakriisin toimenpiteisiin liittyen.
-Päätämme sekä kiireellisistä, että pitkäaikaisista toimenpiteistä, sanoo Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (SFP / Renew)

Torvalds: EU tarvitsee suunnitelman vihreään elpymiseen

Ilmastokriisin haasteet eivät katoa koronapandemian aikana. Kestävät investoinnit ovat avainase-massa, kun Euroopassa tavoitellaan ripeää talouden elpymistä pandemian jälkeen.
Näin toteaa Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP/ Renew), joka perusti yhdessä 78 par-lamentin kollegan kanssa vihreän elpymisen /liittouman.

Torvalds: Voimme osoittaa solidaarisuutta ilman eurobondeja

Eurooppalaista solidaarisuutta tarvitaan talouden tasapainottamiseen koronapandemian jälkeen. Uusien niin sanottujen eurobondien kokeilu tuskin kuitenkaan on oikea tapa tämän toteuttamiseen, sanoo Europarlamentaarikko Nils Torvalds (SFP/Renew) ennen parlamentin ylimääräistä täysistuntoa 16. huhtikuuta.

Torvalds: EU toimii voimakkaasti koronapandemian taltuttamiseksi

Kamppailu koronavirusta vastaan on korkein prioriteetti myös Euroopan parlamentin ympäristö- ja kansanterveysvaliokunnassa – mutta suurin vastuu pandemian torjunnassa on edelleen jäsenvaltioilla.

Robert Vickström erityisavustajaksi Brysseliin

Ahvenanmaalaiset yhteistyöpuolueet ja Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP) ovat tulleet yhteisymmärrykseen siitä, että Torvalds palkkaa uudeksi Ahvenanmaan erityisavustajaksi Robert Vickströmin. Paikka vapautui sen jälkeen kun Anton Nilsson sai uuden työpaikan komissiossa. Robert Vickström työskentelee tällä hetkellä toimittajana Ålandstidningenissä.

Torvalds: Vihreä aikakausi on alkamaisillaan

Europarlamentti on hyväksynyt mietintönsä ja kantansa koskien eurooppalaista vihreää jakoa (Green deal). Mietintö sai tukea parlamentin neljältä suurimmalta ryhmältä ja enemmistö liberaalin Renew Europe-ryhmän esityksistä on mukana mietinnössä.

Torvalds: Mikä meni pieleen Madridissa?

COP25-ilmastohuippukokous on päättynyt kahden päivän yliajalla. Kokouksenlopputulema ei anna tarpeeksi vastauksia nuorille ilmastolakkoilijoillle tai ilmastohätätilalle, jossa maapallomme tällä hetkellä on.

Torvalds: Goulardin hylkääminen oli virhe

Komissaariehdokas Sylvie Goulard hylättiin tänään äänestyksen jälkeen Euroopan parlamentin teollisuusvaliokunnassa ja sisämarkkinavaliokunnassa.

Torvalds ministerille Lepälle: Puolusta kalatalouttamme EU:ssa!

Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/Renew) on kirjoittanut ministeri Jari Lepälle kirjeen koskien syksyn neuvotteluita Itämeren kalastuskiintiöistä. EU-komissio on ehdottanut täysikieltoa kohdennetulle turskankalastukselle koko Itämeren alueella, mikä huolestuttaa Torvaldsia:

”On aika ottaa vastuuta tässä asiassa” Torvalds äänestää von der Leyenin puolesta

Huomenna, tiistaina Euroopan parlamentti äänestää, mikäli Ursula von der Leyen on EU-komission seuraava puheenjohtaja. EU:n valtionpäiden Euroopan neuvoston kokouksen jälkeen esittämä von der Leyen ei ollut yksi ns. kärkiehdokkaista joita eurooppalaiset puolueryhmittymät esittelivät ennen kevään EU-vaaleja.

Torvalds: Miksi Kokoomus tukee Orbanin puoluetta?

Viime aikoina nimitykset ovat puhuttaneet, ei ainoastaan Euroopan neuvoston puolella, vaan myös kun Euroopan parlamentti on jakanut johtopaikkoja eri poliittisten ryhmien välillä.
EPP-ryhmä, mihin Suomen Kansallinen Kokoomus kuuluu, on esittänyt Unkarin totalitaarisen johtajan Viktor Orbanin puoluetovereita moneen huippupestiin. Muun muassa parlamentin varapuheenjohtajaksi.

Torvalds johtaa keskustaryhmää tärkeässä ympäristövaliokunnassa

Tehtävään kuuluu johtaa ryhmän työtä valiokunnassa ja puhua ryhmän puolesta ympäristö- ilmasto- ja kansanterveyskysymyksissä.

Kaikkea turskankalastusta ei tarvitse kieltää

EU-komissio keskustelee tällä hetkellä Itämeren turskan tilanteesta ja vaihtoehdoista tämän parantamiseen. Yksi vaihtoehdoista jota komissio sumpli ministerineuvoston kanssa kesäkuussa on niin sanotun hätäkiellon nimissä tehtävä täysikielto turskankalastukselle Itämeressä.

Torvalds: Ahkeran työn tuloksena EU on tänään parempi versio itsestään

Tänään, torstaina 18.4.2019 viimeinen täysi-istuntoviikko Strasbourgissa tälle Europarlamentin vaalikaudelle on päättynyt. Parlamentti siirtyy vaalitauolle, ja vaalikampanjointi, 26 toukokuuta järjestettäviin Europarlamenttivaaleihin alkaa. Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/ALDE) kommentoi asiaa näin:

”Kuuntelemme teitä!” Torvalds vakuutti Greta Thunbergille

– Hei Greta. Minun nimeni pitäisi itseasiassa olla Hans, koska silloin voisimme kuten Hannu ja Kerttu – ruotsiksi Hans ja Greta – yhdessä kävellä metsään, ja taistella ilkeää ilmastonoitaa vastaan. Näillä sanoilla Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/ALDE) aloitti keskustelunsa Greta Thunbergin kanssa, tiistaina Europarlamentin ympäristövaliokunnan kokouksessa

Uudet EU-säännöt parantavat suomalaisten kuljetusalan yritysten kilpailukykyä, Torvalds on helpottunut.

Euroopan parlamentti on tänään hyväksynyt kantansa kuljetusalan sääntöjen uudistuksesta, niin kutsutusta liikkuvuuspaketista joka sisältää esimerkiksi kabotaasitoiminnan kolmen päivän enimmäisrajan, joka parantaa merkittävästi suomalaisen kuljetusalan tilannetta yhteisellä sisämarkkinalla. Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/ALDE) kommentoi:

Euroopan parlamentti haluaa tukea suojelutarkoituksellista syistä harjoitettavaa metsästystä ja korvata kalastajille hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamia vahinkoja.

Euroopan parlamentti on tänään 4.4.2019 tehnyt päätöksen parlamentin kannasta liittyen Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon, jolla on suuri merkitys myös suomen ammattikalastajille. Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/ALDE) on johtanut liberaalin ALDE-ryhmän kantaa neuvotteluissa.

Torvalds: Iso-Britannia seisoo jyrkänteen reunalla – ilman toivoa ratkaisusta

Iso-Britannia on jälleen kerran äänestänyt mahdollisista vaihtoehdoista maan EU-eron suhteen. Jälleen kerran parlamentin enemmistö äänesti kaikkia ehdotuksia vastaan. Tämä ei lupaa hyvää Iso-Britannian tulevaisuudelle, Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/ALDE) kommentoi parlamentin istunnosta Strasbourgista.

Torvalds turhautunut: Suomalaiset kuljetusyritykset jäävät edelleen odottamaan tavaraliikenteen yhteisiä sääntöjä

Europarlamentti lähetti tänään 27.3.2019 istunnossaan takaisin liikennevaliokunnan käsiteltäväksi niin kutsutun liikkuvuuspaketin. Tämä tarkoittaa sitä, että suomalaiset kuljetusyritykset joutuvat edelleen odottamaan tärkeää päivitystä joka takaisi sen, että myös ulkomaalaisten yritysten lähetettyjä työntekijöitä koskisi suomalaiset säännöt liittyen kuljettajien lepoaikoihin sekä palkkoihin.

Torvalds äänesti tekijänoikeusdirektiiviä vastaan: Lakiehdotus on huono ja epätasapainoinen!

Tänään, tiistaina 26 maaliskuuta, EU-parlamentti äänesti paljon keskustelua herättäneestä tekijänoikeusdirektiivistä. Direktiivi on osa EU:n toimintasuunnitelmaa sisäisen markkinan mukauttamisesta digitaalisen aikakauden tuomiin muutoksiin.

EU:n päätös parantaa arkipäiväisten palveluiden esteettömyyttä vammaisille

Esteettömyysdirektiivin hyväksymisen myötä EU asettaa uudet standardit jotka mahdollistavat tuotteiden ja palveluiden käytön vammaisille ihmisille EU:n alueella. Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/ALDE) mielestä parlamentin päätös on erittäin tervetullut.

Torvalds suhteellisen tyytyväinen: Historiallinen päätös kuorma-autojen päästöistä

Taistelu hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Euroopan Unionissa otti ison askeleen eteenpäin maanantai ja tiistai välisenä yönä 19. helmikuuta. Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät sopuun liittyen EU:n yhteisiin tavoitteisiin koskien kuorma-autojen hiilidioksidipäästöjä niin että päästöt pienenevät 15% vuoteen 2025 mennessä, ja 30% vuoteen 2030 mennessä.

Kuljetussektori kantaa raskaan vastuun globaalin ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä

Taistelu hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä jatkuu EU:ssa. Joulukuussa Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat yhdessä EU:n tavoitteista autojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen liittyen. Tällä hetkellä neuvotellaan kuorma-autojen hiilidioksidipäästöistä.

Torvalds: Suomi tarvitsee Eurooppaa ja Eurooppa tarvitsee meitä

Torstaina 31.1.2019 Suomen pääministeri Juha Sipilä piti puheensa Euroopan tulevaisuudesta Euroopan parlamentissa. Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP/ALDE) oli paikalla ja kommentoi keskustelua Sipilän kanssa.

Rannikkomaakunnille hyviä uutisia: EU-parlamentti pyörsi komission haitallisen aloitteen

Euroopan parlamentti äänesti keskiviikkona 16.1. uusista säännöistä koskien Euroopan alueiden välistä yhteistyötä (EAY). Suomalaiset europarlamentaarikot Elsi Katainen (kesk./ALDE) ja Nils Torvalds (RKP/ALDE) ovat lopputulokseen tyytyväisiä. He ovat vastustaneet komission viime keväänä julkaisemaa pohjaesitystä, joka olisi suosinut maarajoja merirajojen sijaan.

Euroopan parlamentti hyväksyi Torvalds-raporttia- askel kohti entistä vakaampaa pankkiunionia

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään 16.1, niin sanotun Torvalds-raportin pankkiunionin tulevaisuudesta äänin 497 puolesta ja 125 vastaan. Raportti on täten koko parlamentin kannanotto. Europarlamentaarikko Nils Torvalds (SFP/ALDE) on tyytyväinen lopputulokseen.

Torvalds: EU tulisi tukea investointeja taloudellisesti ja ekologisesti kestävissä hankkeissa

Rahoitusohjelma InvestEU tulee vuosina 2021-2027 lisäämään investointeja taloudellisesti ja ekologisesti kestäviin hankkeisiin. Ohjelmasta äänestetään keskiviikon täysistunnossa ja europarlamentaarikko Nils Torvaldsin (RKP/ALDE) ohjelman pääpiirteet ovat hyvät ja erittäin tärkeitä tulevaisuuden kannalta.

Autojen hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä sopu – jäsenvaltioiden haluttomuus noudattaa kansainvälisiä ilmastolupauksia esteenä todelliselle menestykselle

Alustava sopimus uusien paketti- ja henkilöautojen päästövähennystavoitteista saavutettiin eilen illalla Brysselissä.

Enemmän tutkimusta ja innovaatiota EU:n horisontilla

Euroopan parlamentti on tänään ottanut isoja askeleita eteenpäin tutkimuksen ja innovaatioiden saralla hyväksyessään Horisontti Eurooppa- eli eurooppalaisen tutkimus- ja innovaatio-ohjelman.

Torvalds: Itävalta hidastaa CO2- neuvotteluiden edistyksiä

Tänään, maanantaina, Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio pitävät neljännet kolmikantaneuvottelut yksityisautoilun hiilidioksidipäästöihin liittyen. Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/ALDE) toimii yhtenä pääneuvottelijana.

Torvalds: Jättää tai jäädä, se on Iso-Britannian suuri kysymys

Tänään maanantaina (10.12) EU:n tuomioistuin päätti Iso-Britannian oikeudesta jäädä Euroopan Unioniin. EU-oikeuden mukaan Iso-Britannia voi itse päättää EU:hun jäämisestä ilman toisten jäsenmaiden hyväksyntää.