Artikkelit

Torvalds: Monia avoimia kysymyksiä liittyen EU:n metsäkatoasetukseen

On kulunut vuosi siitä, kun Euroopan parlamentti hyväksyi uuden lainsäädännön, joka kielsi metsäkatoa aiheuttaneiden tuotteiden myynnin EU:ssa. Mutta monet kysymykset lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyen ovat yhä auki.

Torvalds: Suomi hyvin valmistautunut päivitettyihin jätevesimääräyksiin

Keskiviikkona EU-parlamentti hyväksyi päivitetyt säännöt tiheään asutuista alueista peräisin oleville jätevesille. Äänin 481-79 EU-parlamentti antoi vihreää valoa sovulle, joka aiemmin tänä vuonna saavutettiin parlamentin, komission ja neuvoston välillä. Nils Torvalds (RKP/Renew Europe) toimi EU-parlamentin pääneuvottelijana ja on tyytyväinen lopputulokseen.

Torvalds: Pakkausjäteasetuksesta sopu!

Euroopan parlamentti ja Eurooppa-neuvosto pääsivät maanantaina sopuun pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevista uusista säännöistä. EU asettaa ensimmäistä kertaa jäsenmaille velvoitteen vähentää pakkausjätteen määrää vähintään 5 % vuoteen 2030 mennessä, 10 % vuoteen 2035 mennessä ja 15 % vuoteen 2040 mennessä. Myös maltilliset tavoitteet koskien uudelleenkäytettäviä astioita otetaan käyttöön. Tällä hetkellä jokainen Euroopan kansalainen tuottaa keskimäärin 190 kg pakkausjätettä vuodessa.

Charlotta Sederholm on europarlamentaarikko Nils Torvaldsin uusi harjoittelija

Charlotta Sederholm, 24, aloitti harjoittelujaksonsa europarlamentaarikko Nils Torvaldsin toimistossa helmikuun alussa, ja työskentelee EU-parlamentissa kesäkuun loppuun saakka. Harjoittelu on osa Svenska Bildningsförbundetin järjestämää Liberal Praktik -harjoitteluohjelmaa. Sederholm on valtio-opin maisteriopiskelija Helsingin yliopistossa ja on aikaisemmin tehnyt harjoittelun Suomen pysyvässä edustustossa YK:lle Genevessä.

Torvalds: Uudesta jätevesidirektiivistä sopu

Euroopan parlamentti ja Eurooppa-neuvosto pääsivät maanantaina sopuun uusista yhdyskuntajätevesisäännöistä ympäristön ja ihmisten terveyden parhaaksi. Nils Torvalds (RKP/Renew) on toiminut parlamentin pääneuvottelijana ja on erittäin tyytyväinen löydettyyn sopuun.

Euroopan parlamentti haastaa komission oikeuteen löyhyydestä Unkaria kohtaan

Euroopan parlamentti näytti tänään suurella enemmistöllä hyväksytyllä päätöslauselmalla, kuinka se on saanut tarpeekseen Unkarin eurooppalaisten perusarvojen vastaisista toimista. Ukrainan avustuspaketin estäminen joulukuussa ja sitä seurannut Euroopan komission selkärangaton toiminta oli viimeinen pisara.

Torvalds: Iso askel kohti kunnianhimoista ja toteutettavissa olevaa pakkausjäteasetusta

Euroopan komission pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevasta asetusehdotuksesta ei ollut paljon jäljellä, kun Euroopan parlamentti oli äänestänyt kannastaan ​​keskiviikkona Strasbourgissa. Neuvotteluissa keskeisessä roolissa ollut Nils Torvalds (RKP/Renew) on erittäin tyytyväinen äänestystulokseen.

Torvalds helpottunut Itämeren kalastuskiintiöpäätöksestä

EU-maiden ministerit ovat tänään sopineet Eurooppa-neuvoston maatalous- ja kalastusneuvostossa Itämeren vuoden 2024 kalastuskiintiöistä. Nils Torvalds (RKP/Renew) on helpottunut siitä, että pahimmat pelot täydellisestä kiellosta eivät toteutuneet, vaan mm. lohen ja silakan kalastus voi jatkua, vaikkakin hieman pienemmissä määrin monissa osissa Itämerta.

Euroopan parlamentti äänesti yhdyskuntajätevesien paremman käsittelyn puolesta

Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina 5. lokakuuta kantansa päivitettävään yhdyskuntajätevesidirektiiviin. Nils Torvalds (RKP/Renew) on toiminut Euroopan parlamentin pääneuvottelijana ja on erittäin tyytyväinen saavutetun kompromissin laajaan tukeen torstain äänestyksessä.

Torvalds olisi mielellään kuullut päivän puheen unionin tilasta 4 vuotta sitten: ”Mahdollinen lupaus paremmasta”

Keskiviikon vuosittaisessa puheessa unionin tilasta nähtiin taisteluvalmis Ursula von der Leyen. Jäljellä olevat 267 päivää EU-vaaleihin, vaikuttivat komission puheenjohtajan valintoihin sekä sanojen että teemojen osalta.

Euroopan parlamentti antoi lopullisen hyväksynnän: EU saa päivitetyn uusiutuvan energian direktiivin

Euroopan parlamentti hyväksyi tiistaina uusiutuvan energian direktiivin kolmikantaneuvottelujen tuloksen. Useimmiten parlamentin lopullisessa äänestyksessä on kyse lähinnä muodollisuudesta, joka hoidetaan pian neuvottelujen jälkeen. Tällä kertaa Eurooppa-neuvoston hyväksyntä viipyi, jäsenmaiden erimielisyyksistä johtuen. Näin ollen Euroopan parlamenttikaan ei pystynyt aikaisemmin antamaan lopullista hyväksyntäänsä päivitetylle lainsäädännölle.

Linn Arola europarlamentaarikko Nils Torvaldsin uusi harjoittelija

Linn Arola on aloittanut europarlamentaarikko Nils Torvaldsin harjoittelijana syyskuussa. Työjakso Euroopan parlamentissa kestää helmikuun alkuun asti. Arola on valmistunut kansantaloustietäjä Åbo Akademista. Aikaisemmin Arola on tehnyt työtä metsäteollisuuden alalla.

Torvalds: Teollisuusvaliokunta järkevän eurooppalaisen pakkausjätteitä koskevan lainsäädännön tienraivaajana

Euroopan parlamentin teollisuusvaliokunta hyväksyi keskiviikkona 19. heinäkuuta kantansa uuteen pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevaan asetukseen laajalla enemmistöllä. 58 Europarlamentaarikkoa äänesti puolesta ja 11 vastaan, kolmen äänestäessä tyhjää. Parlamentin keskiryhmä Renew Europen neuvottelijana toiminut Nils Torvalds (RKP / Renew) on tyytyväinen sekä äänestystulokseen että tapaan, jolla neuvottelut käytiin valiokunnassa.

Torvalds tyytyväinen Euroopan parlamentin kantaan luonnon ennallistamisasetuksesta

Korkea tunnetaso jatkui, kun Euroopan parlamentti siirtyi neuvotteluista äänestämään keskiviikkona luonnon ennallistamisasetuksesta. Erittäin jännittävän äänestyksen jälkeen oli selvää, että 336 Euroopan parlamentin jäsentä äänesti sovitun tekstin puolesta, 300 äänesti vastaan ​​ja 13 pidättyi äänestämästä.

Torvalds: Luonnon ennallistamisasetus vastatuulessa

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta ei olisi voinut olla jakautuneempi tiistain äänestyksessä, jossa valiokunnan mietinnöstä ennallistamisasetuksen lakiehdotuksesta äänestettiin. Tulos oli 44-44, eli tarvittavaa enemmistöä ei saavutettu ja mietintö hylättiin. Näin ollen kaikki parlamentin työtä valmistelleet valiokunnat, eli ympäristövaliokunta, kalatalousvaliokunta ja maatalousvaliokunta ovat äänestäneet mietintöjään vastaan.

Torvalds hallitusneuvotteluissa: Suomella täytyy olla selkärankaa uuden kansainvälisen vastuun kohtaamisessa

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen europarlamentaarikko Nils Torvalds osallistuu hallitusneuvotteluihin Suomen seuraavan hallituksen muodostamiseksi. Neuvottelut alkoivat tiistaina 2. toukokuuta. Torvalds keskittyy neuvotteluissa Suomen tulevaan aktiiviseen kansainväliseen yhteistyöhön EU- ja NATO-jäsenenä.

Sopimus päivitetystä uusiutuvan energian direktiivistä

Torvalds: kompromissi, jonka kanssa kaikki osapuolet voivat elää

Torvalds: Tärkeä askel kohti puhtaampaa vettä Euroopassa

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta ja sen pääneuvottelija Nils Torvalds (RKP/Renew) ovat tiistaina julkaisseet ensimmäisen ehdotuksensa yhdyskuntajätevesidirektiivin päivityksestä. Kyseessä on Euroopan parlamentin ensimmäinen kannanotto Euroopan komission syksyllä esittämään ehdotukseen.

Nils Torvaldsista päivitettävän jätevesidirektiivin pääneuvottelija

Nils Torvalds (RKP/Renew) on nimetty Euroopan parlamentin pääneuvottelijaksi päivitettävään yhdyskuntajätevesidirektiiviin. Muutoksia direktiiviin tehdään nyt ensimmäistä kertaa 30 vuoteen, ja tavoitteena on parantaa Euroopan jokien, järvien ja merien laatua tiukemmalla sääntelyllä.

Euroopan parlamentti hyväksyi nopeammat lupaprosessit uusiutuvalle energialle

Euroopan parlamentti äänesti keskiviikkona uusiutuvan energian laitosten rakentamisen nopeutettujen lupaprosessien puolesta. Tämä lisäys uusiutuvan energian direktiivin käsittelyyn on osa REPowerEU-suunnitelmia tulla riippumattomaksi Venäjän energiasta. Uusiutuvan energian infrastruktuurin nopeammalla laajentamisella on erittäin suuri rooli pyrkimyksissä nopeaan omavaraisempaan energiantuotantoon samalla kuin se auttaa EU:ta saavuttamaan ilmastotavoitteensa.

Torvalds: Vihdoin askel kohti kriittisen infrastruktuurin haavoittuvaisuuden huomioimista

Euroopan kriittisiin infrastruktuureihin kohdistuneet viimeaikaiset sabotaasit ovat kiistatta osoittaneet EU:n haavoittuvuuden ulkomaisille uhille.

Torvalds: Kiina COP27:n oikea jarruttelija

YK:n ilmastokokous Egyptin Sharm el-Sheikhissä ylitti reilusti alkuperäisen aikataulun ja päättyi vasta sunnuntaina. Neuvotteluja leimasivat vaikeat keskustelut tappio- ja vahinkorahastosta, ja EU:n epäröinti rahaston perustamisessa on saanut kritiikkiä. Nils Torvalds (RKP/Renew), joka osallistui huippukokoukseen osana Euroopan parlamentin delegaatiota, arvostelee jyrkästi Kiinan roolia neuvottelujen mutkistajana.

Ilmastorahoitus keskiössä YK:n ilmastohuippukokouksen toisen viikon alkaessa

YK:n ilmastokonferenssi COP27 on nyt jatkunut runsaan viikon Sharm el-Sheikhissä Egyptissä. Vuosittainen huippukokous, jonka aikana asetetaan YK:n ilmastotavoitteet, järjestetään 6.–18. marraskuuta. Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP/Renew) osallistuu konferenssiin osana Euroopan parlamentin delegaatiota, jonka tehtävänä on puolustaa Euroopan parlamentin kantaa neuvotteluissa. Parlamentin kanta hyväksyttiin täysistunnossa lokakuussa.

Parlamentti vaatii selkeämpiä sääntöjä merimetsoon kohdistuville toimenpiteille

Euroopan parlamentti on lokakuussa päätöslauselmassa kehottanut komissiota välittömästi arvioimaan, onko lintudirektiivi edelleen tarkoituksenmukainen ehkäisevien toimenpiteiden ja lajien rinnakkaiselon kannalta. Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP/Renew) pitää kannanottoa tervetulleena.

Euroopan parlamentti työstää nopeutettuja lupamenettelyjä uusiutuvalle energialle

Energiamarkkinoiden paine on johtanut ennennäkemättömään tahtiin ja lisääntyneeseen kompromissihalukkuuteen Euroopan parlamentissa. Esimerkkinä tästä, ympäristövaliokunta neuvotteli nopeasti kompromissin uusien energialaitosten lupaprosessien nopeuttamiseksi. Tämä on tärkeä osa EU:n strategiaa päästä eroon venäläisestä energiasta. Ympäristövaliokunta hyväksyi kompromissin tiistaina selvällä enemmistöllä.

Euroopan parlamentin kanta YK:n ilmastokonferenssiin vahvistettu

Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina päätöslauselman, joka toimii ehdotuksena EU:n kannaksi YK:n COP27-ilmastokonferenssiin. Konferenssi pidetään marraskuussa Egyptin Sharm-el-Sheikissä. Päätöslauselmassa esitetään parlamentin odotukset ja korostetaan tarvetta tehostaa maailmanlaajuisia toimia Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Mepit vaativat myös EU:ta lisäämään ilmastotoimiaan Glasgow’n edellisen ilmastokonferenssin COP26:n lupausten mukaisesti.

Torvalds taas kärjessä

Joka vuosi esitetään selvitys siitä, kenellä on mitäkin vaikutusvaltaa Euroopan parlamentissa. Tänä vuonna Nils Torvalds (RKP/Renew) on jälleen kärkisijoilla, mutta samalla on tärkeää olla hieman varovainen tällaisten tilastojen kanssa. Tutkimus antaa likimääräisen arvion, mutta se ei ole absoluuttinen totuus.

Euroopan parlamentti hyväksyi kompromissin uusiutuvan energian direktiivin päivittämiseksi

Torvalds: Tärkeä askel mutta työ jatkuu

Torvalds: Unionin tila -puhe täynnä kauniita ajatuksia mutta toteutus jäi epäselväksi

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti keskiviikkona vuotuisen puheensa unionin tilasta. Puhe Euroopan parlamentille sisälsi kaikkea Ukrainan sodasta ja energiakysymyksistä rokotteiden tuotantoon ja demokratian kehityksen tukemiseen sekä EU:n sisällä, että sen ulkopuolella.

Euroopan parlamentin syksyn ensimmäisessä täysistunnossa riittää seurattavaa

Uusiutuvan energian direktiivin päivitys äänestysten joukossa

Torvalds: Päästökauppa on pelastettu ja EU:n vihreä siirtymä jatkuu oikealla tiellä

Euroopan parlamentti palautti kaksi viikkoa sitten täysistunnossa ehdotuksen EU:n päästökauppajärjestelmän uudistamisesta takaisin ympäristövaliokunnalle parlamentin enemmistön kannattaman ratkaisun löytämiseksi. Poliittisten ryhmien pääneuvottelijoiden tehokkaasti käytettyjen kahden viikon jälkeen, Euroopan parlamentti hyväksyi nyt uuden kompromissin täysistunnossaan 22. kesäkuuta.

Torvalds: Vasemmisto ja vihreät pelaavat kovilla panoksilla maapallon kustannuksella

Euroopan parlamentti erimielinen ilmastopaketista

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta hyväksyi Torvaldsin kompromissiehdotuksen uusiutuvan energian direktiiviksi

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta hyväksyi 17. toukokuuta kompromissiehdotuksen uusiutuvan energian direktiiviksi, jota Nils Torvalds (RKP / Renew) on ollut mukana neuvottelemassa viimeisen puolen vuoden aikana. Koska neuvottelut ovat olleet vaikeita, valiokunnan pääneuvottelija Torvalds on tyytyväinen, että valiokunnan enemmistön kannattama kompromissi lopulta löytyi.

Torvalds: Traaginen ja surullinen päivä – mutta ei oikeastaan ​​mitään yllättävää

Viimeisten päivien aikana Nils Torvalds (RKP/Renew) on pohtinut länsimaisen herkkäuskoisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Torvalds: Lisää kotimaista kalaa ruokapöytiimme!

– Milloin viranomaisemme ottavat vastuunsa ja oikeasti edistävät kotimaisen kalan tarjontaa ja saatavuutta ruokapöytiimme? Tänä päivänä kahdeksan kymmenestä kalasta on tuontitavaraa ja vain viisi prosenttia myydään tuoreena. Tämä sointuu erittäin huonosti hallituksen ruokastrategian kanssa, jonka yksi tavoite on lisätä kotimaisen kalan syöntiä.

Torvalds jatkaa koordinaattorina EU-parlamentin ympäristövaliokunnassa

Nils Torvalds (RKP/Renew) valittiin tiistaina 25. tammikuuta uudelleen poliittisen ryhmänsä koordinaattoriksi EU-parlamentin ympäristövaliokunnassa. Koordinaattorin valinta suoritettiin perinteisesti Euroopan parlamentin toimikauden puolivälissä.

Torvalds: Uusiutuvan energian direktiivin on toimittava määrätietoisen eurooppalaisen energiasiirtymän puolesta

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta ja sen pääneuvottelija Nils Torvalds (RKP / Renew) ovat julkistaneet ensimmäisen ehdotuksensa päivitetyksi uusiutuvan energian direktiiviksi. Tämä on Euroopan parlamentin ensimmäinen julkinen vastaus Euroopan komission viime kesän ehdotukseen.

EU:n pohjoisimpien maiden mepit: Talvimerenkulun lisäkustannukset vihreän siirtymän seurauksena kohtuuttomia

Komission esityksessä päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi ei oteta riittävästi huomioon talvimerenkulun erityisolosuhteita. Tätä mieltä ovat 17 europarlamentaarikkoa Suomesta, Ruotsista ja Virosta, mukaan lukien Nils Torvalds (RKP / Renew). Mepit ovat ilmaisseet huolensa kirjeessä, joka lähetettiin tiistaina Euroopan komission puheenjohtajalle Ursula Von der Leyenille, varapuheenjohtaja Frans Timmermansille sekä komissaareille Thierry Bretonille, Kadri Simsonille ja Adina Văleanille.

Torvalds unionin tila -puheesta: Kehu on hyvästä, omakehu ei

Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP / Renew) suhtautuu kriittisesti omahyväiseen tyyliin, jolla komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puhui vuotuisessa unionin tila -puheessaan eilen.

Euroopan parlamentti ottaa suuria askeleita ilmaston puolesta – Torvalds tyytyväinen kesäpaketin vastuunjaon lopputuloksiin

Maanantaina Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta jakoi vastuut poliittisten ryhmien kesken tänä kesänä julkistetusta suuresta vihreän siirtymisen lainsäädäntöpaketista. Samaan aikaan valiokunnan keskeiset koordinaattorit näyttivät vastuullisuuttaan. Oikeistopopulistit eivät tule vastaamaan mistään keskeisestä ehdotuksesta. Maanantaina tehty päätös on erityisen tärkeä, koska se koskee lainsäädäntöä, jolla varmistetaan, että EU saavuttaa omat ilmastotavoitteensa.

Torvalds: Metsästrategia onnistui välttämään sudenkuopat

Euroopan komissio on tänään julkaissut esityksensä EU:n tulevaksi metsästrategiaksi. Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP/Renew) on esitykseen varovaisen tyytyväinen.

Suomalaismepit huolissaan komission vuodetun metsästrategian sisällöstä – Torvalds: Nyt on korkea aika yhtenäiselle vaikuttamiselle

Euroopan komissiolta vuotanut tulevan EU:n metsästrategian luonnos on saanut useat suomalaismepit ottamaan asiaan kantaa kirjoittamalla avoimen kirjeen kaikille metsätalouden tulevaisuudesta huolestuneille. Kirjeessä europarlamentaarikot esittävät huolensa metsästrategian negatiivisista vaikutuksista niin talouteen kuin ilmastoon.

Torvalds puhui EU-kommissaari Sinkeviciuksen kanssa metsänkäytöstä

Keskiviikkona iltapäivällä Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP / Renew Europe) tapasi EU-komissaari Virginius Sinkeviciuksen, joka komissiossa vastaa ympäristöstä, biologisesta monimuotoisuudesta ja meriasioista. Tapaamisen tarkoituksena oli keskustella tulevasta lainsäädäntöpakettiin liittyvistä kysymyksistä, jotka koskevat muun muassa metsien käyttöä.

Torvalds: Mepit hyväksyivät EU-tuen Finnairille

Euroopan parlamentti on tänään hyväksynyt suurella enemmistöllä Suomen hakemuksen myöntää tukea EU:n globalisaatiorahastosta noin 500:lle Finnairin entiselle työntekijälle. Koronaviruskriisin vuoksi irtisanottujen Finnairin työntekijöiden tukitoimenpiteiden kokonaiskustannukset ovat 2,9 miljoonaa euroa, josta EU näin maksaa 1,8 miljoonaa euroa.

Torvalds: ”Kansalaisten haasteiden oltava Euroopan tulevaisuuskonferenssin keskiössä”

Eurooppapäivänä 9. toukokuuta Strasbourgissa vietettiin Euroopan tulevaisuuskonferenssin avajaisia. Konferenssi koostuu lukuisista keskusteluista ja tilaisuuksista, joiden kautta kaikkia EU:n kansalaisia ​​kannustetaan jakamaan ehdotuksiaan siitä, miten voisimme luoda meille kaikille paremman tulevaisuuden. Tämä on ensimmäinen kerta, kun EU tekee tällaisen aloitteen.

Torvalds: ”Ilmastolaki vahvistaa EU:n johtavaa asemaa maailmanlaajuisessa siirtymässä ilmastoneutraaliuteen”

Läpi yön jatkuneiden neuvottelujen päätteeksi Euroopan parlamentti, Euroopan komissio ja Eurooppa-neuvosto ovat sopineet EU:n yhteisen ilmastolain sisällöstä.

Celinda Nordqvistista Europarlamentaarikko Nils Torvaldsin uusi ahvenanmaalainen erityisavustaja

Ahvenanmaalaiset yhteistyöpuolueet ovat päässeet yhteisymmärrykseen siitä, että Celinda Nordqvist esitetään Nils Torvaldsin uudeksi Ahvenanmaan erityisavustajaksi. Nordqvistin kotipaikka on Jomala, hänellä on tutkinto Eurooppa-opinnoista Maastrichtista ja työkokemusta Suomen pysyvästä edustustosta EU:ssa sekä konsulttiyritys Bureau Brussels BVBA:sta.

Komissio ymmärtää Torvaldsin, Kataisen ja Pekkarisen huolet taksonomian riskeistä

Renew Europe ryhmän suomalaiset europarlamentaarikot Nils Torvalds (RKP), Elsi Katainen (kesk.) ja Mauri Pekkarinen (kesk.) ovat saaneet vastauksen avoimeen kirjeeseensä, jossa EU:n rahoitus- ja talousasioista vastaavia komissaareja Valdis Dombrovskista ja Mairead McGuinnessia muistutettiin EU:n kestävän rahoituksen kriteereihin, eli taksonomiaan liittyvistä riskeistä.

Torvalds muistuttaa komissiota vesivoiman roolista osana EU:n kestävää kehitystä

Kuinka Euroopan komissio aikoo ottaa huomioon vesivoiman merkittävän roolin tulevissa energiapoliittisissa aloitteissaan ja miten komissio arvioi EU:n sisällä tuotetun vesivoiman merkityksen osana EU:n energiatuontiriippuvuuden vähentämistä?
Näin kuului Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvaldsin (RKP/Renew) viimeisin kirjallinen kysymys Euroopan komissiolle. Torvalds kysyi myös miten komissio varmistaa, että kaikkien uusiutuvien energialähteiden teknologiat otetaan puolueettomasti huomioon tulevissa energiapoliittisissa aloitteissa?

Torvalds: Rokotekeskustelussa yhteenvedon aika

Keskiviikkona 10. helmikuuta Euroopan parlamentin täysistunnossa parlamentin jäsenillä oli tilaisuus keskustella komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa EU-komission tavasta hoitaa rokotteiden hankintaa ja keskustelua sen ympärillä.

Torvalds johtaa vastalausetta Komission maan ja metsän käyttöä koskevaa delegoitua säädöstä vastaan

Euroopan komissio on delegoidussa säädöksessään lokakuussa 2020 ehdottanut, että Suomen erityiskohtelua metsäisenä maana olisi rajoitettava nykyisestä. Kioton pöytäkirjan tapaan EU:n kestävän maan ja metsän käytön asetuksessa (LULUCF) on toistaiseksi otettu
huomioon metsien vaikutukset hiilinieluun, jakamalla Suomelle 10 Mt:n CO 2 -korvaus
kaikesta maankäytöstä. Komission delegoitu säädös ei huomioi tätä sovittua korvausta.

Torvalds: Älkää pitäkö meitä rokotepimennossa!

Covid-19 pandemian rokotteita on tutkijoiden puolesta kehitetty valtavaa vauhtia normaaliin rokotteiden kehittämistahtiin verrattuna ja olemme voineet joulun alla jo iloita ensimmäisistä koronarokotuksista Suomessa ja Euroopassa, vaikkakin rokotteita on annettu hyvin pieni määrä. EU:n lääkeviranomainen (European Medicines Agency, EMA) on taho, joka antaa suosituksen rokotusten myyntiluvista asiasta päättävälle Euroopan komissiolle.

Torvalds, Katainen ja Pekkarinen: Taksonomia vesittämässä EU:n ilmastotavoitteet

Renew Europe ryhmän suomalaisten europarlamentaarikkojen Nils Torvaldsin (RKP), Elsi Kataisen (kesk.) ja Mauri Pekkarisen (kesk.) mukaan EU:n komission ehdottama delegoitu säädösluonnos taksonomiasta eli kestävän rahoituksen kriteereistä on vesittämässä EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisen.

Johannes Lith europarlamentaarikko Nils Torvaldsin erityisavustajaksi

KTM, FM. Johannes Lith on monen pätevän hakijan joukosta valittu uudeksi erityisavustajaksi Nils Torvaldsin tiimiin. Lith aloittaa työnsä Brysselissä 15.1.2021 ja hänen vastuualueina tulee olemaan muun muassa viestinntä ja lehdistöyhteydet.

Torvalds: Korkea aika varmistaa oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen EU:n talousarviossa

Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (SFP/Renew) suhtautuu myönteisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston sopimukseen siitä, miten EU:n monivuotisen rahoituskehyksen ja elvytyspaketin ehdoksi asetetaan oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen.
– Uudet ehdot ovat selkeä askel oikeaan suuntaan. Nyt meidän on puolustettava eurooppalaisia arvoja.

Torvalds: Euroopan parlamentissa vihdoin päätös yhteisestä maatalouspolitiikasta

Euroopan parlamentti päättää perjantaina kahden vuoden pitkittyneiden neuvottelujen jälkeen yhteisestä maatalouspolitiikasta vuosille 2021 –2027.
– Maanviljelijät ansaitsevat saada tietää millä säännöillä mennään ja toivomme, että maanviljelijöiden hallinnollinen taakka kevenee, europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/Renew) sanoo.

Torvalds: Euroopan parlamentin kunnianhimoinen ilmastolaki lähettää vahvan signaalin EU:n jäsenmaille

Euroopan parlamentti on nyt hyväksynyt kantansa EU:n tulevasta ilmastolaista. Kunnianhimoisten tavoitteiden nostaminen antaa EU:n jäsenmaille selkeän signaalin tuleviin neuvotteluihin neuvoston ja komission kanssa.
– Parlamentti on nyt osoittanut kunnianhimoisen ja realistisen polun ilmastoneutraaliuteen, europarlamentaarikko Nils Torvalds sanoo.

Torvalds: Ensimmäinen täysistuntoäänestys ilmastolaista menestyksellinen

Euroopan parlamentti antoi tiistain ensimmäisessä täysistuntoäänestyksessä tukensa ympäristövaliokunnan kunnianhimoiselle kompromissille ilmastolaista.
– Voimme olla erityisen tyytyväisiä 60 prosentin päästövähennyksestä vuoteen 2030 mennessä, sanoo europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/Renew).

Torvalds: EU:n on asetettava tutkimus entistä tärkeämpään asemaan ensi vuoden talousarviossa

EU:n tuleva talousarvio vuodelle 2021 ei saa sivuuttaa eurooppalaista tutkimusta.
– Tutkimusmäärärahoja tarvitaan sekä vihreään muutokseen että Euroopan kilpailukyvyn ylläpitämiselle, europarlamentaarikko Nils Torvalds sanoo.

Torvalds: Valko-Venäjän demokraattinen oppositio ansaitsee vuoden Sakharov-palkinnon

Liberaali Renew Europe – ryhmä nimeää torstaina yhdessä Euroopan parlamentin kahden suurimman puolueen kanssa Valko-Venäjän demokraattisen opposition vuoden Sakharov-palkinnon saajaksi.
– Yhteinen nimitys antaa vahvan signaalin siitä, että EU seisoo yksimielisesti Valko-Venäjän kansan takana, sanoo europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/Renew).

Torvalds: Puhe Euroopan unionin tilasta on tervetullut vahvistus kunnianhimoisesta komissiosta

EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti keskiviikkoaamuna State of the European Union – puheessaan vihreää kehitystä ja oikeusvaltioperiaatetta EU:lle hyvin tärkeinä koronakriisistä toipumisessa.
– Puhe oli tervetullut vahvistus sille, että komissio ymmärtää kuinka kunnianhimoiset tavoitteet tulee olla, europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/Renew) sanoo.

Torvalds: Ympäristövaliokunnalta kunnianhimoinen kompromissi ilmastolaista

Perjantain historiallisella ilmastolakia koskevalla päätöksellä Euroopan parlamentin
ympäristövaliokunta lähettää vahvan viestin sekä komissiolle että jäsenmaille.

– Olemme onnistuneet pääsemään sekä laajaan että kunnianhimoiseen kompromissiin. Nyt on saatava vakuuttuneiksi ne, jotka vielä epäilevät, sanoo europarlamentaarikko Nils Torvalds

Torvalds: Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta äänestää ilmastolaista

Tänään ja huomenna perjantaina Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta äänestää EU:n uudesta ilmastolaista.
– Olemme tehneet kovasti työtä kunnianhimoisen kompromissin eteen, joka antaa vahvan signaalin tulevia neuvotteluja ajatellen, sanoo europarlamentaarikko Nils Torvalds.

Torvalds: EU:n tulisi harkita Nord Stream 2: ta Venäjän vastaisissa pakotteissa

Venäjän haluttomuudella tehdä yhteistyötä selvityksessä elokuussa tapahtuneen oppositiojohtajan Aleksej Navalnyjin myrkytyksen jälkeen tulisi olla tuntuvia vaikutuksia.
Näin sanoo europarlamentaarikko Nils Torvalds (SFP/Renew).

Torvalds: Central Baltic – ohjelma saa jatkoa

Central Baltic jatkaa omana alueiden välisenä ohjelmana ja merirajat ovat yhdenvertaisia maarajojen kanssa tulevalla ohjelmakaudella. Nämä ovat erittäin hyviä uutisia Suomen rannikkoalueille ja Ahvenanmaalle.
Näin sanoo europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/Renew).

Suomi hyötyy EU:n nopeasta taloudellisesta elpymisestä

RKP:n eduskuntaryhmä ja europarlamentaarikko Nils Torvalds keskustelivat EU:n elpymispolitiikasta eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Hangossa eilen. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 25 vuotta siitä, kun Suomi liittyi EU:hun. RKP haluaa jatkaa unionin ja sen perusarvojen kehittämistä ja vahvistamista.

Torvalds: Tervetullut kompromissi, jossa kolme ongelmaa

Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP/Renew) on tyytyväinen Eurooppa-neuvoston päätökseen elvytysrahastosta.
– Olisin kuitenkin toivonut vahvempaa kannanottoa oikeusvaltioperiaatteesta ja ilmastoprioriteeteista

Torvalds EU-huippukokouksen kynnyksellä: Vakavaraisuustuki yrityksille ratkaiseva elpymisen kannalta

Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP/Renew) odotetaan olevan avainasemassa EU:n uusien koronakriisin takia käyttöönotettavien vakavaraisuustukivälineiden valmistelussa.

Torvalds: Turvallisuuspolitiikka kiireellinen haaste EU:lle

Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP/Renew) on tyytyväinen Saksan ja liittokansleri Angela Merkelin EU-puheenjohtajakauden painopisteisiin.

Torvalds: Elvytysbudjetti on EU:lle tienhaara

Euroopan komissio esitteli keskiviikkona unionin talousarvioesityksen vuodelle 2021.

Torvalds: Meidän on tehostettava rasismin vastaista työtä

George Floydin kuolema Minneapolisissa 25. toukokuuta ja sitä seuranneet rasisminvastaiset mielenosoitukset ympäri maailmaa osoittavat, että muun muassa EU:n ja Suomen on tehostettava toimia rasismia ja rakenteellista syrjintää vastaan.
Näin toteaa Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds.

Torvalds: Läheisyysperiaatetta on vaalittava

EU:n kunnianhimoiset toimenpiteet covid-19- ja ilmastokriisissä korostavat läheisyysperiaatteen noudattamisen tärkeyttä tulevissa päätöksissä. Näin toteaa europarlamentaarikko Nils Torvalds

Nils Torvalds nostaa esille Itämeren maailman ympäristöpäivänä

YK:n maailman ympäristöpäivä on oiva tilaisuus pohtia uusia toimenpiteitä Itämeren rehevöitymisen torjumiseksi. Näin toteaa europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP / Renew).

Torvalds: Ehdotamme kunnianhimoisia ja realistisia muutoksia ilmastolakiin

Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät ovat nyt jättäneet yli 1000 muutosehdotusta tulevaan ilmastolakiin.
– On todennäköistä, että parlamentin lopullinen ratkaisu on lähellä Renew Europen kunnianhimoisia ja realistisia ehdotuksia, sanoo Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds

Torvalds esittää Euroopan komissiolle kysymyksen Ahvenanmaan rannikkovesien suunnittelusta

Onko Ahvenanmaan tulevan merisuunnitelman käsitettävä rannikkovesiä kunnan rajojen sisällä?
Tätä kysyi keskiviikkona europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/Renew) Euroopan komissiolta.

Torvalds: Tämän vuoksi tarvitsemme suuren elvytyspaketin

Euroopan komission ehdotus uudesta 750 miljardin euron elvytyspaketista on tervetullut, voimakas ja solidaarinen aloite koronakriisissä.
Näin toteaa Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP/Renew) tänään pidetyn parlamentin istunnon jälkeen, missä komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitteli uuden elvytyssuunnitelman.

Torvalds: Suomen olosuhteet on huomioitava vihreissä strategioissa

EU:n uudet elintarvikkeita- ja biodiversiteettiä koskevat strategiat ovat kunnianhimoisia ja tärkeä osa vihreää kehitystä- molempien strategioiden on kuitenkin otettava huomioon Suomen olosuhteet. Näin toteaa Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP / Renew).

Torvalds: Päätöslauselma vahva viesti taloutta elvyttävistä toimista

Euroopan parlamentti päättää perjantaina uudesta päätöslauselmasta koskien talouden elpymistä covid19-kriisin aikana ja sen jälkeen.

EU:n huippukokoukselta vaaditaan rohkeutta ja solidaarisuutta

Meneillään oleva koronakriisi vaatii päättäväisiä ja rohkeita toimia tänään kokoontuvalta Eurooppa-neuvostolta. Eurooppalaista solidaarisuutta koetellaan nyt erittäin haastavassa tilanteessa, sanoo Europarlamentaarikko Nils Torvalds.

Torvalds: Solidaarisuutta ihmisille ja ympäristölle

Tänään perjantaina Euroopan parlamentti päättää ensimmäisestä päätöslauselmastaan koronakriisin toimenpiteisiin liittyen.
-Päätämme sekä kiireellisistä, että pitkäaikaisista toimenpiteistä, sanoo Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (SFP / Renew)

Torvalds: EU tarvitsee suunnitelman vihreään elpymiseen

Ilmastokriisin haasteet eivät katoa koronapandemian aikana. Kestävät investoinnit ovat avainase-massa, kun Euroopassa tavoitellaan ripeää talouden elpymistä pandemian jälkeen.
Näin toteaa Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP/ Renew), joka perusti yhdessä 78 par-lamentin kollegan kanssa vihreän elpymisen /liittouman.

Torvalds: Voimme osoittaa solidaarisuutta ilman eurobondeja

Eurooppalaista solidaarisuutta tarvitaan talouden tasapainottamiseen koronapandemian jälkeen. Uusien niin sanottujen eurobondien kokeilu tuskin kuitenkaan on oikea tapa tämän toteuttamiseen, sanoo Europarlamentaarikko Nils Torvalds (SFP/Renew) ennen parlamentin ylimääräistä täysistuntoa 16. huhtikuuta.

Torvalds: EU toimii voimakkaasti koronapandemian taltuttamiseksi

Kamppailu koronavirusta vastaan on korkein prioriteetti myös Euroopan parlamentin ympäristö- ja kansanterveysvaliokunnassa – mutta suurin vastuu pandemian torjunnassa on edelleen jäsenvaltioilla.

Robert Vickström erityisavustajaksi Brysseliin

Ahvenanmaalaiset yhteistyöpuolueet ja Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP) ovat tulleet yhteisymmärrykseen siitä, että Torvalds palkkaa uudeksi Ahvenanmaan erityisavustajaksi Robert Vickströmin. Paikka vapautui sen jälkeen kun Anton Nilsson sai uuden työpaikan komissiossa. Robert Vickström työskentelee tällä hetkellä toimittajana Ålandstidningenissä.

Torvalds: Vihreä aikakausi on alkamaisillaan

Europarlamentti on hyväksynyt mietintönsä ja kantansa koskien eurooppalaista vihreää jakoa (Green deal). Mietintö sai tukea parlamentin neljältä suurimmalta ryhmältä ja enemmistö liberaalin Renew Europe-ryhmän esityksistä on mukana mietinnössä.

Torvalds: Mikä meni pieleen Madridissa?

COP25-ilmastohuippukokous on päättynyt kahden päivän yliajalla. Kokouksenlopputulema ei anna tarpeeksi vastauksia nuorille ilmastolakkoilijoillle tai ilmastohätätilalle, jossa maapallomme tällä hetkellä on.

Torvalds: Goulardin hylkääminen oli virhe

Komissaariehdokas Sylvie Goulard hylättiin tänään äänestyksen jälkeen Euroopan parlamentin teollisuusvaliokunnassa ja sisämarkkinavaliokunnassa.

Torvalds ministerille Lepälle: Puolusta kalatalouttamme EU:ssa!

Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/Renew) on kirjoittanut ministeri Jari Lepälle kirjeen koskien syksyn neuvotteluita Itämeren kalastuskiintiöistä. EU-komissio on ehdottanut täysikieltoa kohdennetulle turskankalastukselle koko Itämeren alueella, mikä huolestuttaa Torvaldsia:

”On aika ottaa vastuuta tässä asiassa” Torvalds äänestää von der Leyenin puolesta

Huomenna, tiistaina Euroopan parlamentti äänestää, mikäli Ursula von der Leyen on EU-komission seuraava puheenjohtaja. EU:n valtionpäiden Euroopan neuvoston kokouksen jälkeen esittämä von der Leyen ei ollut yksi ns. kärkiehdokkaista joita eurooppalaiset puolueryhmittymät esittelivät ennen kevään EU-vaaleja.

Torvalds: Miksi Kokoomus tukee Orbanin puoluetta?

Viime aikoina nimitykset ovat puhuttaneet, ei ainoastaan Euroopan neuvoston puolella, vaan myös kun Euroopan parlamentti on jakanut johtopaikkoja eri poliittisten ryhmien välillä.
EPP-ryhmä, mihin Suomen Kansallinen Kokoomus kuuluu, on esittänyt Unkarin totalitaarisen johtajan Viktor Orbanin puoluetovereita moneen huippupestiin. Muun muassa parlamentin varapuheenjohtajaksi.

Torvalds johtaa keskustaryhmää tärkeässä ympäristövaliokunnassa

Tehtävään kuuluu johtaa ryhmän työtä valiokunnassa ja puhua ryhmän puolesta ympäristö- ilmasto- ja kansanterveyskysymyksissä.

Kaikkea turskankalastusta ei tarvitse kieltää

EU-komissio keskustelee tällä hetkellä Itämeren turskan tilanteesta ja vaihtoehdoista tämän parantamiseen. Yksi vaihtoehdoista jota komissio sumpli ministerineuvoston kanssa kesäkuussa on niin sanotun hätäkiellon nimissä tehtävä täysikielto turskankalastukselle Itämeressä.

Torvalds: Ahkeran työn tuloksena EU on tänään parempi versio itsestään

Tänään, torstaina 18.4.2019 viimeinen täysi-istuntoviikko Strasbourgissa tälle Europarlamentin vaalikaudelle on päättynyt. Parlamentti siirtyy vaalitauolle, ja vaalikampanjointi, 26 toukokuuta järjestettäviin Europarlamenttivaaleihin alkaa. Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/ALDE) kommentoi asiaa näin:

”Kuuntelemme teitä!” Torvalds vakuutti Greta Thunbergille

– Hei Greta. Minun nimeni pitäisi itseasiassa olla Hans, koska silloin voisimme kuten Hannu ja Kerttu – ruotsiksi Hans ja Greta – yhdessä kävellä metsään, ja taistella ilkeää ilmastonoitaa vastaan. Näillä sanoilla Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/ALDE) aloitti keskustelunsa Greta Thunbergin kanssa, tiistaina Europarlamentin ympäristövaliokunnan kokouksessa

Uudet EU-säännöt parantavat suomalaisten kuljetusalan yritysten kilpailukykyä, Torvalds on helpottunut.

Euroopan parlamentti on tänään hyväksynyt kantansa kuljetusalan sääntöjen uudistuksesta, niin kutsutusta liikkuvuuspaketista joka sisältää esimerkiksi kabotaasitoiminnan kolmen päivän enimmäisrajan, joka parantaa merkittävästi suomalaisen kuljetusalan tilannetta yhteisellä sisämarkkinalla. Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/ALDE) kommentoi:

Euroopan parlamentti haluaa tukea suojelutarkoituksellista syistä harjoitettavaa metsästystä ja korvata kalastajille hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamia vahinkoja.

Euroopan parlamentti on tänään 4.4.2019 tehnyt päätöksen parlamentin kannasta liittyen Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon, jolla on suuri merkitys myös suomen ammattikalastajille. Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/ALDE) on johtanut liberaalin ALDE-ryhmän kantaa neuvotteluissa.

Torvalds: Iso-Britannia seisoo jyrkänteen reunalla – ilman toivoa ratkaisusta

Iso-Britannia on jälleen kerran äänestänyt mahdollisista vaihtoehdoista maan EU-eron suhteen. Jälleen kerran parlamentin enemmistö äänesti kaikkia ehdotuksia vastaan. Tämä ei lupaa hyvää Iso-Britannian tulevaisuudelle, Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/ALDE) kommentoi parlamentin istunnosta Strasbourgista.

Torvalds turhautunut: Suomalaiset kuljetusyritykset jäävät edelleen odottamaan tavaraliikenteen yhteisiä sääntöjä

Europarlamentti lähetti tänään 27.3.2019 istunnossaan takaisin liikennevaliokunnan käsiteltäväksi niin kutsutun liikkuvuuspaketin. Tämä tarkoittaa sitä, että suomalaiset kuljetusyritykset joutuvat edelleen odottamaan tärkeää päivitystä joka takaisi sen, että myös ulkomaalaisten yritysten lähetettyjä työntekijöitä koskisi suomalaiset säännöt liittyen kuljettajien lepoaikoihin sekä palkkoihin.

Torvalds äänesti tekijänoikeusdirektiiviä vastaan: Lakiehdotus on huono ja epätasapainoinen!

Tänään, tiistaina 26 maaliskuuta, EU-parlamentti äänesti paljon keskustelua herättäneestä tekijänoikeusdirektiivistä. Direktiivi on osa EU:n toimintasuunnitelmaa sisäisen markkinan mukauttamisesta digitaalisen aikakauden tuomiin muutoksiin.

EU:n päätös parantaa arkipäiväisten palveluiden esteettömyyttä vammaisille

Esteettömyysdirektiivin hyväksymisen myötä EU asettaa uudet standardit jotka mahdollistavat tuotteiden ja palveluiden käytön vammaisille ihmisille EU:n alueella. Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/ALDE) mielestä parlamentin päätös on erittäin tervetullut.

Torvalds suhteellisen tyytyväinen: Historiallinen päätös kuorma-autojen päästöistä

Taistelu hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Euroopan Unionissa otti ison askeleen eteenpäin maanantai ja tiistai välisenä yönä 19. helmikuuta. Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät sopuun liittyen EU:n yhteisiin tavoitteisiin koskien kuorma-autojen hiilidioksidipäästöjä niin että päästöt pienenevät 15% vuoteen 2025 mennessä, ja 30% vuoteen 2030 mennessä.

Kuljetussektori kantaa raskaan vastuun globaalin ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä

Taistelu hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä jatkuu EU:ssa. Joulukuussa Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat yhdessä EU:n tavoitteista autojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen liittyen. Tällä hetkellä neuvotellaan kuorma-autojen hiilidioksidipäästöistä.

Torvalds: Suomi tarvitsee Eurooppaa ja Eurooppa tarvitsee meitä

Torstaina 31.1.2019 Suomen pääministeri Juha Sipilä piti puheensa Euroopan tulevaisuudesta Euroopan parlamentissa. Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP/ALDE) oli paikalla ja kommentoi keskustelua Sipilän kanssa.

Rannikkomaakunnille hyviä uutisia: EU-parlamentti pyörsi komission haitallisen aloitteen

Euroopan parlamentti äänesti keskiviikkona 16.1. uusista säännöistä koskien Euroopan alueiden välistä yhteistyötä (EAY). Suomalaiset europarlamentaarikot Elsi Katainen (kesk./ALDE) ja Nils Torvalds (RKP/ALDE) ovat lopputulokseen tyytyväisiä. He ovat vastustaneet komission viime keväänä julkaisemaa pohjaesitystä, joka olisi suosinut maarajoja merirajojen sijaan.

Euroopan parlamentti hyväksyi Torvalds-raporttia- askel kohti entistä vakaampaa pankkiunionia

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään 16.1, niin sanotun Torvalds-raportin pankkiunionin tulevaisuudesta äänin 497 puolesta ja 125 vastaan. Raportti on täten koko parlamentin kannanotto. Europarlamentaarikko Nils Torvalds (SFP/ALDE) on tyytyväinen lopputulokseen.

Torvalds: EU tulisi tukea investointeja taloudellisesti ja ekologisesti kestävissä hankkeissa

Rahoitusohjelma InvestEU tulee vuosina 2021-2027 lisäämään investointeja taloudellisesti ja ekologisesti kestäviin hankkeisiin. Ohjelmasta äänestetään keskiviikon täysistunnossa ja europarlamentaarikko Nils Torvaldsin (RKP/ALDE) ohjelman pääpiirteet ovat hyvät ja erittäin tärkeitä tulevaisuuden kannalta.

Autojen hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä sopu – jäsenvaltioiden haluttomuus noudattaa kansainvälisiä ilmastolupauksia esteenä todelliselle menestykselle

Alustava sopimus uusien paketti- ja henkilöautojen päästövähennystavoitteista saavutettiin eilen illalla Brysselissä.

Enemmän tutkimusta ja innovaatiota EU:n horisontilla

Euroopan parlamentti on tänään ottanut isoja askeleita eteenpäin tutkimuksen ja innovaatioiden saralla hyväksyessään Horisontti Eurooppa- eli eurooppalaisen tutkimus- ja innovaatio-ohjelman.

Torvalds: Itävalta hidastaa CO2- neuvotteluiden edistyksiä

Tänään, maanantaina, Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio pitävät neljännet kolmikantaneuvottelut yksityisautoilun hiilidioksidipäästöihin liittyen. Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/ALDE) toimii yhtenä pääneuvottelijana.

Torvalds: Jättää tai jäädä, se on Iso-Britannian suuri kysymys

Tänään maanantaina (10.12) EU:n tuomioistuin päätti Iso-Britannian oikeudesta jäädä Euroopan Unioniin. EU-oikeuden mukaan Iso-Britannia voi itse päättää EU:hun jäämisestä ilman toisten jäsenmaiden hyväksyntää.