Artiklar

Torvalds: Många öppna frågor kring EU:s avskogningsförordning

Det är ett år sedan Europaparlamentet godkände den nya EU-lagstiftningen för att komma åt produkter som förorsakar avskogning. Men många frågor kring implementeringen av lagstiftningen kvarstår.

Torvalds: Finland väl förberedd för de uppdaterade reglerna för avloppsvatten

Under onsdagen godkände Europaparlamentet EU:s uppdaterade regler för avloppsvatten från tätbebyggelser. Med rösterna 481-79 gav Europaparlamentet grönt ljus för den överenskommelse som nåddes mellan parlamentet, kommissionen och rådet tidigare under året. Nils Torvalds (SFP/Renew) fungerade som Europaparlamentets huvudförhandlare och är nöjd med utfallet.

Torvalds: Överenskommelse om förpackningsavfallsförordningen!

Europaparlamentet och Europeiska rådet enades på måndagen om nya regler för förpackningar och förpackningsavfall. För första gången någonsin, lägger EU ett tvång på medlemsländerna att minska förpackningsavfallsmängderna, med minst 5% till år 2030, 10% till år 2035 och 15% till år 2040. Även moderata målsättningar för återanvändbara kärl införs. Idag genererar varje europeisk medborgare i medeltal 190 kg förpackningsavfall per år.

Charlotta Sederholm ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds

Charlotta Sederholm, 24, har börjat som praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds i början av februari och kommer arbeta på Europaparlamentet till slutet av juni. Hon gör sin praktik via Liberal Praktik, som är en verksamhet under Svenska Bildningsförbundet. Sederholm är magisterstuderande i statskunskap på Helsingfors universitet och har tidigare praktikanterfarenhet från Finlands ständiga representation till FN i Genève.

Överenskommelse om nytt direktiv för avloppsvatten

Europaparlamentet och Europeiska rådet enades på måndagen om nya regler för avloppsvatten i tätbebyggelser för att bättre skydda miljön och människors hälsa. Nils Torvalds (SFP/ Renew) har fungerat som parlamentets huvudförhandlare och är väldigt nöjd med den överenskomna kompromissen.

Nils Torvalds: Den långa uppförsbacken

Jag har tidigare i olika sammanhang försökt beskriva processerna i Europaparlamentet. Någon kunde kanske en aning torrt tillägga att det ju är min uppgift. Det är alldeles sant och ibland känns det som om det egentligen var den viktigaste uppgiften. Utmaningen ligger i att det är synnerligen svårt att komma med fungerande exempel. Men nu har jag ett. På onsdagen röstade vi i en olidligt lång voteringssession. Det tog sammanlagt tre timmar – huvudsakligen på grund av två omfattande lagförslag och en krånglig resolution. En av de här omröstningarna handlade om förpackningsmaterial och förpackningsavfall.

Europaparlamentet tar kommissionen till domstol för slappheten mot Ungern

I en resolution godkänd idag med bred majoritet av Europaparlamentet, har de europeiska lagstiftarna bestämt att de fått nog av Ungerns agerande emot europeiska grundvärden. Blockerandet av ett stödpaket till Ukraina i december och Europeiska kommissionens därpå följande ryggradslösa agerande var droppen som fick bägaren att rinna över.

Torvalds: Ett stort steg närmare en ambitiös och implementerbar förpackningsavfallsförordning

Det var inte mycket kvar av EU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall, då Europaparlamentet röstat färdigt om sin ståndpunkt på onsdagen i Strasbourg. Nils Torvalds (SFP/Renew), som haft en central roll i förhandlingarna, är mycket nöjd med omröstningsresultatet.

Torvalds lättad över beslutet om fiskekvoter i Östersjön

Ministrar från alla EU-medlemsländer har i Europeiska rådets jordbruks- och fiskeråd idag kommit överens om fiskekvoterna för år 2024 i Östersjön. Nils Torvalds (SFP/Renew) är lättad över att de värsta farhågorna om totalförbud inte förverkligades, utan fiske av t.ex. lax och strömming får fortsätta, om än i en aningen reducerad mängd på många håll i Östersjön.

Europaparlamentet röstade för bättre rening av avloppsvatten i tätbebyggelser

Europaparlamentet har på torsdagen den 5 oktober godkänt sin ståndpunkt för uppdateringen av direktivet för avloppsvatten från tätbebyggelser. Nils Torvalds (SFP/ Renew) har fungerat som Europaparlamentets huvudförhandlare och är väldigt nöjd med det breda stödet den funna kompromissen åtnjöt i torsdagens omröstning.

Samspådda – om Ryssland

Under Europaforum i Åbo finns det redan lite traditioner. Statsministern öppnar, arbetslivsprofessor Anders Blom resonerar över framtiden – kanske mest nu hans egen framtid, sen promenader längs åstranden från olika programpunkter. Kanske en tur över Aura å med Föri och eventuellt ännu ett kanske: funikularen. Fungerar den och kan man ta sig upp till Kakolabacken.

Torvalds hade gärna sett dagens tal om unionens tillstånd för 4 år sedan: ”Kanske ett löfte om bättring”

Det var en mera offensiv Ursula von der Leyen, som på onsdagen gav sitt årliga tal om tillståndet i unionen. 267 dagar kvar till EU-valet påverkade hur kommissionens ordförande valde sina ord och sina teman.

Europaparlamentet gav sitt slutgiltiga godkännande: EU får ett uppdaterat direktiv om förnybar energi

Europaparlamentet har på tisdagen godkänt resultatet av trepartsförhandlingarna kring uppdateringen av direktivet om förnybar energi. Oftast handlar det om en formalitet som sker strax efter att förhandlingarna slutförts. Till följd av oenighet mellan medlemsländer tog det den här gången längre tid än vanligt för Europeiska rådet på sitt håll att godkänna förhandlingsresultatet. Det var först efter att rådet godkänt texten som Europaparlamentet kunde ge sin slutgiltiga stämpel för en ny lagstiftning.

Linn Arola ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds

I september började Linn Arola som ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds. Arola kommer arbeta i Europaparlamentet fram till början av februari. Hon är utexaminerad nationalekonom från Åbo Akademi och har tidigare arbetat inom skogsindustrin.

Torvalds: Industriutskottet visar vägen för en vettig europeisk lagstiftning för förpackningsavfall

Europaparlamentets industriutskott har på onsdagen den 19 juli godkänt sin ståndpunkt för en ny förordning om förpackningar och förpackningsavfall med en bred majoritet. 58 Europaparlamentariker röstade för, 11 emot och 3 avstod från att rösta. Nils Torvalds (SFP / Renew), som fungerat som förhandlare för mittengruppen Renew Europe, är nöjd med både omröstningsresultatet och hur förhandlingarna förts inom industriutskottet.

Torvalds nöjd med Europaparlamentets ståndpunkt i förordningen om restaurering av natur

Känslorna fortsatte på högspänn då Europaparlamentet på onsdagen röstade om förordningen om restaurering av natur. Efter den oerhört spännande omröstningen var det klart att 336 Europaparlamentariker röstade för den överenskomna texten medan 300 röstade emot och 13 avstod.

Lagförslaget om restaurering av natur i motvind

Europaparlamentets miljöutskott kunde inte ha varit mer splittrat än under tisdagens omröstning om utskottets betänkande gällande lagförslaget om restaurering av natur. Resultatet blev 44-44 och därmed fanns inte den nödvändiga majoriteten och betänkandet fälldes. Det här betyder att miljöutskottet, fiskeriutskottet samt utskottet för jordbruk, d.v.s. alla utskott som förberett det parlamentariska arbetet, valt att rösta omkull betänkandet.

Torvalds i regeringsförhandlingarna: Finland måste rakryggat bära sitt nya internationella ansvar

Svenska folkpartiets Europaparlamentariker Nils Torvalds deltar i förhandlingarna för att bilda Finlands nästa regering. Förhandlingarna körde igång på tisdagen den 2.5. Torvalds fokuserar i förhandlingarna på Finlands framtida aktiva internationella samarbete inom Nato och EU.

Överenskommelse om uppdaterat direktiv för förnybar energi

Torvalds: En kompromiss som alla parter kan leva med

Torvalds: Ett viktigt steg mot renare vatten i Europa

Europaparlamentets miljöutskott och dess huvudförhandlare Nils Torvalds (SFP / Renew) har på tisdagen offentliggjort sitt första förslag till uppdateringen av direktivet om avloppsvatten från tätbebyggelse. Det är fråga om det första ställningstagandet från Europaparlamentet till EU-kommissionens förslag, som presenterades under hösten.

Nils Torvalds huvudförhandlare för revideringen av avloppsvattendirektivet

Nils Torvalds (SFP/Renew) har tilldelats huvudansvaret i Europaparlamentet för bearbetningen av ett uppdaterat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Direktivet revideras nu för första gången på 30 år och ämnar förbättra kvaliteten av Europas vattendrag, sjöar och hav genom skärpta regelverk.

Europaparlamentet godkände snabbare tillståndsprocesser för förnybar energi

På onsdagen röstade Europaparlamentet om påskyndade tillståndsprocesser för byggandet av nya anläggningar för förnybar energi. Detta tillägg till direktivet om förnybar energi är en del av REPowerEU-planerna för att göra EU kvitt beroendet av rysk energi. Snabbare utbyggnad av infrastruktur för förnybar energi spelar en ytterst stor roll i strävan att snabbt bli mer självförsörjande vad gäller energiproduktion, samtidigt som det hjälper EU nå sina klimatmålsättningar.

Torvalds: Äntligen ett steg mot att ta på allvar den kritiska infrastrukturens sårbarhet

De senaste sabotagen av kritisk infrastruktur i Europa har utan tvekan visat EU:s sårbarhet att stå robust mot utländska hot.

Torvalds: Kina på COP27 – den verkliga bromsklossen

Förenta nationernas klimattoppmöte i Sharm el-Sheikh, Egypten, gick rejält över planerade tiden och avslutades först på söndagen. Förhandlingarna präglades av svåra diskussioner kring en fond för förluster och skador och EU:s tveksamhet kring fondens etablering har fått kritik. Nils Torvalds (SFP/Renew), som deltog i konferensen som en del av Europa-parlamentets delegation, riktar skarp kritik mot Kinas roll i försvårandet av förhandlingarna.

Klimatfinansiering i fokus då FN:s klimattoppmöte går in i sin andra vecka

Förenta Nationernas klimatkonferens COP27 har nu pågått i en dryg vecka i Sharm el-Sheikh i Egypten. Den årliga konferensen hålls mellan den 6 och 18 november och är ett toppmöte där klimatmålsättningarna för FN fastställs. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP / Renew) deltar i konferensen som en del av Europaparlamentets delegation med uppgift att försvara Europaparlamentets ståndpunkt under förhandlingarna. Parlamentets position godkändes i plenum i oktober.

Parlamentet begär tydligare regler för åtgärder mot skarven

Europaparlamentet har i oktober uppmanat EU-kommissionen att omedelbart utvärdera huruvida fågeldirektivet fortfarande är ändamålsenligt i fråga om förebyggande åtgärder och arters samexistens. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) välkomnar denna utveckling.

Snabbare tillståndsprocesser för förnybar energi framskrider i Europaparlamentet

Pressen från energimarknaden har lett till ett oerhört högt tempo och ökad kompromissvilja i Europaparlamentet. Ett exempel på detta är hur miljöutskottet snabbt förhandlat fram en kompromiss för snabbare tillståndsprocesser för nya energianläggningar. Detta som ett viktigt led i EU:s strategi att bli kvitt rysk energi. Denna kompromiss godkändes av miljöutskottet med bred marginal på tisdagen.

Europaparlamentet godkände ståndpunkt inför FN:s klimatkonferens

På torsdagen röstade Europaparlamentet för en resolution om EU:s ståndpunkt inför FN:s klimatkonferens COP27 som hålls i november i Sharm-el-Sheik i Egypten. I resolutionen framläggs parlamentets förväntningar, med betoning på hur brådskande det är att intensifiera de globala insatserna för att uppnå målen i Parisavtalet. Europaparlamentarikerna kräver även att EU ska höja sina klimatåtgärder i linje med löftena från förra klimatkonferensen i Glasgow, COP26.

Torvalds igen i topp

Varje år presenteras utredningar över vem som har vilket inflytande i Europaparlamentet. Också i år finns Nils Torvalds (SFP/Renew) med i toppskiktet, men samtidigt är det viktigt att vara en aning försiktig med den här sortens statistik. Undersökningen ger ett närmevärde, men är ingen absolut sanning.

Europaparlamentet godkände kompromiss gällande reviderandet av direktivet om förnybar energi

Torvalds: Ett viktigt steg på vägen men vi är inte ännu i mål

Torvalds: Talet om unionens tillstånd fullt av vackra tankar men hur de ska förverkligas förblev oklart

På onsdagen höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt årliga anförande om unionens tillstånd. Talet inför Europaparlamentet innehöll allt ifrån kriget i Ukraina och energifrågor till vaccinproduktion och stödandet av demokratiutvecklingen både innanför och utanför EU.

Fullspäckad agenda på Europaparlamentets första plenarsession för hösten

Uppdaterandet av direktivet för förnybar energi bland röstningspunkterna

Marie Krogius ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds

Marie Krogius, 23, är ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds. Krogius började sin praktikperiod i början av september och kommer att arbeta på Europaparlamentet till utgången av januari. Hon har tidigare jobbat som grafiker för Svensk Ungdom och är magisterstuderande i statskunskap med förvaltning på Helsingfors universitet. Krogius har även jobbat med layout av Torvalds tidning Nya Europabladet.

Torvalds: Utsläppshandeln är räddad och EU:s gröna omställning fortsätter på rätt spår

För två veckor sedan återremitterade Europaparlamentet förslaget till revisionen av EU:s utsläppshandel från plenum tillbaka till miljöutskottet för att nå ett slutresultat som majoriteten av parlamentet kunde förväntas stöda. En effektiv användning av dessa två veckor från de olika politiska gruppernas huvudförhandlare, ledde till att Europaparlamentet den 22 juni godkände den nya kompromissen i plenum.

Torvalds: Vänstern och gröna spelar med höga odds på planetens bekostnad

Europaparlamentet oenigt om klimatpaketet

Europaparlamentets miljöutskott godkände Torvalds kompromissförslag för direktivet om förnybar energi

Europaparlamentets miljöutskott har den 17 maj godkänt kompromissförslaget för direktivet om förnybar energi, som Nils Torvalds (SFP / Renew) förhandlat fram under det senaste halvåret. Med tanke på att förhandlingarna varit svåra, är utskottets huvudförhandlare Torvalds nöjd över att en kompromiss, som majoriteten av utskottsledamöterna kunde stöda, slutligen hittades.

Torvalds: En tragisk och sorglig dag – men egentligen ingenting överraskande

Utvecklingen i Ukraina har fått Nils Torvalds (SFP/Renew) att vrida och vända på frågor kring västerländsk godtrogenhet.

Torvalds: Mera inhemsk fisk på våra matbord!

– När ska våra myndigheter ta sitt ansvar för att se till att vi får tillgång till mera inhemsk fisk på våra matbord? För närvarande är 8 av 10 fiskar importerad fisk och 5 procent färsk. Det här rimmar illa med regeringens matstrategi, där folk uppmanas äta mera inhemsk fisk.

Torvalds omvald som koordinator i Europaparlamentets miljöutskott

Nils Torvalds (SFP/Renew) har tisdagen den 25 januari blivit omvald som koordinator för sin politiska grupp i Europaparlamentets miljöutskott. Valet av koordinator ordnades traditionsenligt i samband med att mandatperioden i Europaparlamentet nått halvvägs.

Politikens svåra val

Under de senaste veckorna har jag utkämpat något av en jakobsbrottning. Och ifall ni vill veta uttryckets ursprung, handlar det väl egentligen om att kämpa med sig själv, mellan det man kanske vill göra och det man borde göra. I politik – och i investeringsbeslut – är det en speciellt besvärlig fråga.

Torvalds: Direktivet om förnybar energi måste verka för en målmedveten europeisk energiomställning

Europaparlamentets miljöutskott och dess huvudförhandlare Nils Torvalds (SFP / Renew) har offentliggjort sitt första förslag till uppdateringen av direktivet om förnybar energi. Det handlar om Europaparlamentets första offentliga respons på EU-kommissionens förslag från i somras.

Europaparlamentariker från nordligaste delarna av EU: Vintersjöfarten kan inte stå för en oproportionerlig del av den gröna omställningen

Kommissionens förslag på det förnyade systemet för utsläppshandel tar inte vintersjöfartens förhållanden tillräckligt i beaktande. Det här anser 17 Europaparlamentariker från Finland, Sverige och Estland, däribland Nils Torvalds (SFP / Renew). Europaparlamentarikerna har uttryckt sin oro i ett brev som de på tisdagen skickat till Europeiska kommissionens ordförande Ursula Von der Leyen, vice ordförande Frans Timmermans, samt kommissionärerna Thierry Breton, Kadri Simson och Adina Vălean.

Torvalds om talet om unionens tillstånd: Det är bra att berömma, men bättre om andra gör det

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) är kritisk till den självbelåtna stilen som den Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen framförde då hon gav sitt årliga tal om unionens tillstånd igår.

Europaparlamentet tar stora steg för klimatet – Torvalds nöjd med slutresultatet av ansvarsfördelningen av sommarpaketet

På måndagen fördelade Europaparlamentets miljöutskott ansvaret för sommarens stora lagstiftningspaket för den gröna omställningen. Samtidigt slog utskottets centrala koordinatorer också ett slag för ett ansvarsfullt beteende. Högerpopulisterna fick inte ansvaret för något centralt förslag. Beslutet som togs på måndagen, har en speciellt stor betydelse, eftersom det gäller lagstiftning som ska säkerställa att EU klarar sina egna klimatmålsättningar.

Torvalds: Skogsstrategin undviker fallgroparna

Europeiska kommissionen har idag publicerat sitt förslag till EU:s framtida skogsstrategi. Med tanke på förhandsförväntningarna är Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP / Renew) nöjd med förslaget.

Finländska Europaparlamentariker oroade över innehållet i kommissionens läckta skogsstrategi – Torvalds: Nu är det hög tid för enighet

Ett läckt utkast till EU:s skogsstrategi som Europeiska kommissionen förväntas publicera på onsdagen, har lett till att flera finländska Europaparlamentariker skrivit ett gemensamt öppet brev till alla som oroar sig över skogsbrukets framtid. I brevet uttrycker Europaparlamentarikerna oro över de negativa effekterna som skogsstrategin förväntas ha på både ekonomin och klimatet.

Torvalds träffade EU-kommissionär Sinkevicius för att tala om skogsanvändning

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew Europe) träffade under onsdagseftermiddagen EU-kommissionär Virginius Sinkevicius, som ansvarar för miljö-, biodiversitet och havsfrågor i kommissionen för att tala aktuella frågor kring det kommande lagförslagspaketet som berör bland annat användningen av skog.

Torvalds: Europaparlamentarikerna godkände EU-stöd för Finnair

Europaparlamentet har idag med stor majoritet godkänt Finlands ansökan om att bevilja stöd från EU:s globaliseringsfond till cirka 500 tidigare Finnair-anställda. Den totala kostnaden för stödåtgärder för Finnair-anställda som avskedats på grund av coronaviruskrisen är 2,9 miljoner euro, varav EU således kommer att betala 1,8 miljoner euro.

Torvalds: ”Mänskors utmaningar måste vara i centrum av konferensen om Europas framtid”

Konferensen om Europas framtid, som öppnades på Europadagen den 9 maj i Strasbourg, är en mängd debatter och diskussioner där alla EU-medborgare uppmuntras att dela med sig av sina idéer för en bättre framtid på ett mycket praktiskt sätt. Det är första gången någonsin som EU tagit ett sådant initiativ under ledning av Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Torvalds: ”Klimatlagen garanterar EU:s ledande roll i den globala omställningen till klimatneutralitet”

Efter förhandlingar som drog ut över hela natten, har Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och Europeiska rådet kommit överens om innehållet till EU:s gemensamma klimatlag.

Celinda Nordqvist ny åländsk specialmedarbetare hos Europaparlamentariker Nils Torvalds

De åländska samarbetspartierna har enats om att föra fram Celinda Nordqvist som ny åländsk specialmedarbetare i Nils Torvalds stab. Nordqvist är hemmahörande i Jomala, har examen i Europastudier från Maastricht och arbetserfarenhet från Finlands ständiga representation i EU samt konsultfirman Bureau Brussels BVBA.

Kommissionen förstår Torvalds, Katainens och Pekkarinens oro över taxonomins risker

De finländska Europaparlamentarikerna i Renew Europe Nils Torvalds (SFP), Elsi Katainen (C.) och Mauri Pekkarinen (C) har fått ett svar på sitt öppna brev till EU:s finans- och ekonomikommissionärer Valdis Dombrovskis och Mairead McGuinness. I sitt brev påminde Europaparlamentarikerna om riskerna med EU:s kriterier för hållbar finansiering, den s.k. taxonomin.

Torvalds påminner EU-kommissionen om vattenkraftens roll i EU:s hållbara utveckling

Hur planerar kommissionen att beakta vattenkraftens betydande roll i sina kommande energipolitiska initiativ och hur bedömer kommissionen den inhemskt producerade vattenkraftens betydelse för att minska EU:s beroende av import av energi?
Det frågade SFP:s Europaparlamentariker Nils Torvalds i sin senaste skriftliga fråga till EU-kommissionen. Han ställde vidare frågan om hur kommissionen kommer att säkerställa att ett teknologineutralt förhållningssätt till samtliga förnybara energikällor förankras i kommande energipolitiska initiativ.

Torvalds: Dags att sammanfatta vaccindiskussionen och blicka framåt

På onsdagen den 10 februari, under Europaparlamentets plenum, hade Europaparlamentarikerna möjlighet att diskutera med kommissionens ordförande Ursula von der Leyen om EU-kommissionens hanterande av vaccinhärvan.

Torvalds leder invändning om mark- och skoganvändning

I en delegerad akt från oktober 2020, har Europeiska kommissionen föreslagit att
kompensationen för Finland, som ett särpräglat land med mycket skog, bör begränsas från det nuvarande. I likhet med Kyotoavtalet har EU:s förordning för hållbar mark- och
skoganvändning (LULUCF) hittills beaktat skogarnas inverkan på kolsänkan, genom att
tilldela Finland en kompensation på 10 miljoner ton koldioxid i all markanvändning.
Kommissionens delegerade akt tar inte i beaktande den överenskomna kompensationen.

Nils Torvalds efterlyser mer öppenhet om vaccinen

Forskarna har tagit fram vaccin mot Covid-19 i en glädjande rask takt jämfört med vad som är normalt inom vaccinforskningen. De första vaccineringarna har gjorts under julhelgen både i Finland och i Europa, dock i väldigt liten skala. EU:s läkemedelsmyndighet (European Medicines Agency, EMA) är den instans som rekommenderar vaccin för Europeiska kommissionen, som sedan beslutar om försäljningstillstånd. 

Torvalds, Katainen och Pekkarinen: Taxonomin urvattnar EU:s klimatmål

Enligt de finländska Europaparlamentarikerna i Renew Europe Nils Torvalds (SFP.), Elsi Katainen (C.) och Mauri Pekkarinen (C.) urvattnar EU-kommissionens utkast till delegerad förordning om taxonomi, dvs. kriterierna för hållbar finansiering, uppnåendet av EU:s klimatmål.

Johannes Lith ny specialmedarbetare för europaparlamentariker Nils Torvalds

EM, FM. Johannes Lith har bland många kompetenta sökanden valts till ny specialmedarbetare för Nils Torvalds. Lith påbörjar sin anställning i Bryssel 15.1.2021 och kommer bl. a att ha huvudansvaret för kommunikation och presskontakter.

Torvalds: Hög tid att EU:s budget slår vakt om rättsstatsprincipen

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) välkomnar Europaparlamentets och rådets överenskommelse om hur EU:s fleråriga budgetram och återhämtningspaket villkoras med att mottagare respekterar rättsstatsprincipen.
– De nya villkoren är ett tydligt steg i rätt riktning. Nu måste vi stå upp för de europeiska värderingarna.

Torvalds: Välbehövliga beslut om den gemensamma jordbrukspolitiken

Efter två år av utdragna förhandlingar beslutar Europaparlamentet under fredagen om den gemensamma jordbrukspolitiken för åren 2021–2027.
– Våra jordbrukare behöver besked om vad som gäller, och den nya politiken kommer minska deras administrativa börda, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds

Torvalds: Europaparlamentets ambitiösa klimatlag sänder en stark signal till EU:s medlemsländer

Europaparlamentet har nu antagit sin position om EU:s kommande klimatlag. Ambitionshöjningen sänder en tydlig signal till EU:s medlemsländer inför de kommande förhandlingarna med rådet och kommissionen
– Parlamentet har nu pekat ut en både ambitiös och realistisk väg till klimatneutralitet, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Torvalds: Första omröstningen i plenum en framgång för klimatlagen

Europaparlamentet gav under tisdagens första plenumomröstning sitt stöd till miljöutskottets ambitiösa kompromiss om klimatlagen.
– Vi kan vara särskilt nöjda med stödet för en utsläppsminskning om 60 procent till 2030, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew).

Torvalds: EU måste prioritera forskningen högre i nästa års budget

EU:s kommande budget för 2021 får inte försumma den europeiska forskningen.
– Forskningsanslagen behövs både för vår gröna omställning och för Europas konkurrenskraft, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Torvalds: Den demokratiska oppositionen i Belarus förtjänar årets Sacharovpris

Den liberala Renew Europe-gruppen nominerar under torsdagen, tillsammans med de två största partigrupperna i Europaparlamentet, den demokratiska oppositionen i Belarus till årets Sacharovpris för tankefrihet.
– Den gemensamma nomineringen sänder en stark signal om att EU står enat bakom det belarusiska folket, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew).

Torvalds: Von der Leyens tal till unionen en välkommen bekräftelse på att kommissionens omställningsambitioner står fast

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll i sitt State of the European Union-tal på onsdagsförmiddagen fast vid den gröna given och rättsstatsprincipen som grundbultarna för EU:s väg framåt och ut ur coronakrisen.
– Talet var en välkommen bekräftelse på att kommissionen inser vilka höga ambitioner som krävs, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew).

Torvalds: Miljöutskottets ambitiösa kompromiss sänder en stark signal

Med fredagens historiska beslut om klimatlagen sänder Europaparlamentets miljöutskott en
stark signal till både kommissionen och medlemsländerna.

– Vi har lyckats nå en både bred och ambitiös kompromiss. Nu gäller det att övertyga dem
som ännu tvivlar, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds

Torvalds: Europaparlamentets miljöutskott röstar om klimatlagen

I dag och i morgon på fredag röstar Europaparlamentets miljöutskott om EU:s nya klimatlag.
– Vi har arbetat hårt för en ambitiös kompromiss som sänder en stark signal inför de kommande förhandlingarna, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds .

Torvalds: EU bör överväga Nord Stream 2 i sanktioner mot Ryssland

Rysslands ovilja att samarbeta kring utredningen efter att oppositionsledaren Aleksej Navalnyj förgiftades i augusti bör få kännbara konsekvenser.
Det säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew).

Torvalds: Nya viktiga beslut om Central Baltic-programmet

Att Central Baltic fortsätter som ett eget interregionalt program, och att havsgränser behandlas likvärdigt med landgränser under den kommande programperioden, är mycket goda nyheter för Finlands kustområden och Åland.
Det säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew)

Finland gynnas av EU:s snabba ekonomiska återhämtning

Svenska riksdagsgruppen och SFP:s Europaparlamentariker Nils Torvalds diskuterade EU:s återhämtningspolitik på sitt sommarmöte i Hangö igår. Det har gått 25 år sedan Finland anslöt sig till EU. SFP anser det viktigt att fortsätta utveckla och stärka unionen och dess grundläggande värderingar.

Torvalds: Välkommen kompromiss, med tre problem

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) välkomnar Europeiska rådets beslut om återhämtningsfonden.
– Men jag hade hoppats på starkare skrivningar om rättsstatsprincipen och klimatprioriteringarna

Torvalds inför EU-toppmötet: Solvensstöd till företag avgörande för återhämtningen

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) väntas få en nyckelroll i arbetet med EU:s nya instrument för solvensstöd till företag efter covid19-pandemin.

Torvalds: Även säkerhetspolitiken en brådskande utmaning för EU

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) välkomnar Tysklands och förbundskanslern Angela Merkels prioriteringar under det pågående, sex månader långa EU-ordförandeskapet.

Torvalds: Återhämtningsbudgeten ett vägskäl för EU

EU-kommissionen presenterade på onsdagen sitt förslag till budget för 2021.

Torvalds: Vi måste intensifiera arbetet mot rasism och främlingsfientlighet

George Floyds död i Minneapolis den 25 maj, och de efterföljande antirasistiska demonstrationerna världen över, visar att bland andra EU och Finland måste intensifiera arbetet mot rasism och strukturell diskriminering. Det säger Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Torvalds: Vi måste slå vakt om närhetsprincipen

EU:s ambitiösa åtgärder i covid19- och klimatkriserna gör det särskilt viktigt att slå vakt om närhetsprincipen i beslutsfattandet framöver. Det säger Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Nils Torvalds uppmärksammar Östersjön under Världsmiljödagen

FN:s världsmiljödag är ett bra tillfälle att tänka på nya åtgärder för att motverka Östersjöns övergödning. Det säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew).

Torvalds: Vi föreslår ambitiösa och realistiska ändringar till klimatlagen

De politiska grupperna i Europaparlamentet har nu fört fram fler än 1.000 ändringsförslag till den kommande klimatlagen.
– Sannolikt kommer slutprodukten från parlamentet ligga nära Renew Europes ambitiösa och realistiska förslag, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Torvalds frågar EU-kommissionen om planeringen av det åländska kustvattnet

Måste den kommande åländska havsplanen behandla kustvattnet inom kommungränserna?
Det frågar Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) EU-kommissionen under onsdagen.

Torvalds: Därför behövs den massiva återhämtningsfonden

EU-kommissionens förslag om en ny återhämtningsfond på hela 750 miljarder euro är ett välkommet kraftfullt och solidariskt initiativ i covid19-krisen.
Det säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) efter att kommissionsordföranden Ursula von der Leyen presenterat planen under onsdagens session i parlamentet.

Torvalds: Ambitiösa gröna strategier måste beakta finländska förhållanden.

EU:s nya livsmedels- och biodiversitetsstrategier är ambitiösa och viktiga delar av den gröna given – men bägge strategier måste beakta finländska förhållanden. Det säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew).

Torvalds: Ny resolution om solidarisk återhämtning ett styrkebesked

Europaparlamentet klubbar under fredagen en ny resolution för ekonomisk återhämtning under och efter covid19-krisen.

Torvalds: Olyckligt om vårjakten

EU-domstolens besked att den åländska vårjakten på guding strider mot fågeldirektivet är slutet på en olycklig process där lokala förhållanden inte har beaktats tillräckligt. Det säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew).

Mod och solidaritet krävs från EU-toppmötet

Den europeiska solidariteten prövas nu i en väldigt besvärlig situation, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Torvalds: Solidaritet för människor och miljö

Under fredagen klubbar Europaparlamentet en första resolution med åtgärder i coronakrisen.
– Vi vidtar både brådskande och långsiktiga åtgärder, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew).

Torvalds: Därför behöver EU en plan för grön återhämtning

Klimatkrisens utmaningar kvarstår efter coronapandemin, och hållbara investeringar kommer att spela en nyckelroll för snabbast möjliga ekonomiska återhämtning i Europa.
Det säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew), som tillsammans med 78 kollegor i parlamentet grundar en allians för grön återhämtning.

Torvalds: Vi kan vara solidariska utan euroobligationer

Europeisk solidaritet krävs för den ekonomiska återhämtningen efter coronapandemin – men nya experiment med så kallade euroobligationer är knappast den rätta formen.Det säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) inför parlamentets extrainsatta plenum den 16 april.

Torvalds: EU agerar kraftfullt mot coronapandemin

Kampen mot coronaviruset har nu högsta prioritet även i Europaparlamentets utskott för miljö- och folkhälsofrågor – men det största ansvaret för åtgärder i pandemin ligger fortsättningsvis på medlemsländerna.

Robert Vickström blir ny specialmedarbetare i Bryssel

De åländska samarbetspartierna och Europaparlamentariker Nils Torvalds (Sfp) har enats att Torvalds anställer Robert Vickström som sin åländska specialmedarbetare.Tjänsten blev vakant efter att Anton Nilsson anställdes vid kommissionen. Robert Vickström är idag journalist vid Ålandstidningen.

Torvalds: Vi går nu in i den gröna eran

Europaparlamentet har genom en resolution antagit sin position gällande den europeiska gröna given (Green deal). Resolutionen är underskriven av de fyra största grupperna i parlamentet och innehåller en majoritet av liberala Renew Europes förslag.

Torvalds: vad gick snett i Madrid?

Under klimattoppmötet COP25 gick de stora förorenarnas smala nationella intressen före de åtgärder klimatkrisen kräver.

Torvalds: Att rösta ner Goulard var ett misstag

Kommissionärskandidat Sylvie Goulard röstades idag ned av Europaparlamentets utskott för industrifrågor och utskottet för den inre marknaden.

Torvalds till Leppä: Stå upp för vårt fiske i EU!

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) har skrivit till minister Jari Leppä med anledning av höstens EU-förhandlingar om fiskekvoter i Östersjön. EU-kommissionen har föreslagit ett totalstopp för riktat torskfiske i hela Östersjön, något som oroar Torvalds:

”Det är dags att ta ansvar!” Torvalds röstar ja till von der Leyen

På tisdagen röstar Europaparlamentet om Ursula von der Leyen som EU-kommissionens nya ordförande. Det är EU:s statsministrar i Europeiska rådet som fört fram von der Leyen som sin kandidat, trots att hon inte var en av de s.k. spetskandidaterna som de europeiska partigrupperna förde fram inför EU-valet.

Torvalds: Varför för Samlingspartiet fram Orbans parti?

Den senaste tiden har olika toppositioner i Europaparlamentet delats ut mellan de politiska grupperna. EPP-gruppen, där Samlingspartiet sitter, har fört fram partikamrater till Ungerns totalitära ledare Viktor Orban till flera toppositioner, bland annat som parlamentets vice-talman.

Torvalds leder mittengruppen i det tunga miljöutskottet

Som koordinator kommer Torvalds att leda gruppens arbete i utskottet och för gruppens talan i miljö-,klimat- och folkhälsofrågor.

All torskfiske behöver inte förbjudas

EU-kommissionen diskuterar just nu olika alternativ för att förbättra situationen för torsken i Östersjön. Ett förslag som kommissionen valde att dryfta med ministerrådet i juni handlar om att införa ett så kallat nödstopp för torskfiske i hela östra Östersjön.

Torvalds: EU:s nästa budget måste vara en klimatbudget

Igår, onsdag 5 juni 2019, presenterade kommissionen sitt förslag till EU:s budget för nästa år för Europaparlamentets budgetutskott. Nyligen återvalde Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE), som är ALDE-gruppens förhandlare, kommenterar kommissionens förslag:

Torvalds: Tack vare hårt arbete är EU idag en bättre version av sig själv

Idag, torsdagen den 18.4.2019 avslutas den sista sessionen i Strasbourg för det sittande Europaparlamentet. Parlamentet tackar nu för sig och tar paus i väntan på Europaparlamentsvalet, som i Finland ordnas söndagen den 26.5. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) kommenterar:

Torvalds försäkrar Greta Thunberg: ”Vi lyssnar på er!”

– Hej, Greta. Jag borde egentligen heta Hans för då kunde vi som Hans och Greta gå ut i skogen och kämpa mot den elaka klimathäxan. Det var med de orden Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) inledde sitt samtal med Greta Thunberg under Europaparlamentets miljöutskottsmöte.

Nya EU-regler förbättrar konkurrenssituationen för finska transportföretag, Torvalds lättad

Europaparlamentet har idag godkänt ett nytt mobilitetspaket innehållande bland annat nya s.k. cabotageregler, som förbättrar de finländska transportföretagens situation på marknaden. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) kommenterar:

Europaparlamentet vill stöda skyddsjakt och ersätta fiskare för säl- och skarvskador

Europaparlamentet har idag torsdag 4.4.2019 fattat beslut om sin position för den Europeiska havs- och fiskerifonden, som är av stor betydelse för de finska yrkesfiskarna. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) har lett den liberala ALDE-gruppen genom förhandlingarna:

Torvalds: Storbritannien står vid avgrundens brant – och utan lösning i sikte

Storbritannien har än en gång röstat om de olika alternativen för landets utträde ur unionen. Än en gång röstade majoriteten emot alla förslag. Det bådar inte gott för Storbritanniens framtid , framhåller Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) i en kommentar från Europaparlamentets sammanträde i Strasbourg.

Torvalds frustrerad: de finska transportföretagen tvingas vänta på lika regler för godstransporter

Europaparlamentet skickade idag 27.3.2019 tillbaka det s.k. mobilitetspaketet till ny utskottsbehandling. Det betyder att finska transportföretag tvingas vänta på den viktiga uppdateringen, som skulle leda till att utländska transportfirmor måste följa finska regler vad gäller transporttider och löner i Finland.

Torvalds röstade nej till upphovsdirektivet: förslaget är dåligt och obalanserat!

Idag, tisdag 26 mars, röstade EU-parlamentet om det kontroversiella direktivet om upphovsrätt. Lagförslaget är en del av EU:s strategi för att anpassa den inre marknaden till den digitala eran.

Torvalds: vi måste lyssna på de ungas klimatoro

Idag, på fredag 15.3.2019, demonstrerar unga runt om i Europa, och kräver att politikerna fattar beslut om åtgärder i klimatfrågan. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) kommenterar fenomenet:

EU gör biljettautomater och offentliga transportmedel mera tillgängliga för alla

Genom ett direktiv om tillgänglighet i Europa, sätter EU nya standarder för att försäkra sig om att varor och tjänster är tillgängliga också för dem med rörelse- och funktionsnedsättningar. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) välkomnar parlamentets ställningstagande.

Historisk uppgörelse om lastbilar

Kampen om minskningar av koldioxidutsläppen inom EU tog ett stort steg framåt natten till tisdagen. Europaparlamentet och rådet enades om EU:s gemensamma mål för att minska lastbilarnas koldioxidutsläpp. Det ger en minskning på 15 procent till år 2025 och 30 procent till 2030.

Torvalds: Kompromissen om upphovsrättsdirektivet en besvikelse, journalister och författare drabbas

Under onsdagskvällen (13.2.) slöt Europaparlamentet, rådet och kommissionen en överenskommelse om det omdiskuterade upphovsrättsdirektivet.

Torvalds: EU:s nya fiskeregler ger flexibilitet och klarhet för våra fiskare

Efter förhandlingar på nära tre år har Europaparlamentet, rådet och kommissionen nått en överenskommelse om när, var och hur fiske får ske inom unionen. Den liberala ALDE-gruppens förhandlare, Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) välkomnar överenskommelsen:

Transportsektorn bär ett stort ansvar för ett stopp av den globala uppvärmningen

Kampen om minskningar i koldioxidutsläppen fortsätter i EU. I december enades Europaparlamentet och rådet om EU:s gemensamma mål för att minska bilarnas koldioxidutsläpp. Just nu förhandlas det om lastbilarnas koldioxidutsläpp. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) är den liberala ALDE-gruppens förhandlare och kommenterar förhandlingarna:

Torvalds: Finland behöver Europa och Europa behöver oss

På torsdag 31.1.2019 höll Finlands statsminister Juha Sipilä sitt inlägg i debatten om Europas framtid i Europaparlamentet. Europaparlamentariker Nils Torvalds var på plats och kommenterar debatten med Sipilä:

EU:s konstruktiva partier måste samarbeta

Efter EU-valet kommer det inte att finnas någon bekväm majoritet i Europaparlamentet, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Europaparlamentet godkänner Torvalds-rapporten – ett kliv mot en ännu stabilare bankunion

Europaparlamentet har idag godkänt den s.k. Torvalds-rapporten om bankunionens framtid med rösterna 497 för och 125 mot. Rapporten är med det bekräftad som hela parlamentets position. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) är nöjd med slutresultatet.

Goda nyheter för kustregionerna: EU-parlamentet omkullkastar kommissionens ofördelaktiga förslag

Europaparlamentet röstade på onsdag 16.1 om de nya reglerna för det Europeiska territoriella samarbetet (ETS). De finländska Europaparlamentarikerna Nils Torvalds (SFP/ALDE) och Elsi Katainen (Cent./ALDE) är nöjda med slutresultatet. De har motsatt sig det förslag som kommissionen publicerade förra våren, som hade favoriserat gränser på land framom gränser som sträcker sig över havsområden.

Torvalds: Viktigt att EU stöder investeringar i ekonomiskt och ekologiskt hållbara projekt

Investeringsprogrammet InvestEU ska under de kommande åren 2021-2027 öka på investeringarna, med fokus på att investera mera i ekonomiskt och ekologiskt hållbara projekt. Det konstaterar Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) inför onsdagens omröstning.

Torvalds: Bilarnas CO2-utsläpp ska minska – men medlemsländernas ovilja att leva upp till internationella klimatlöften hindrar riktiga framgångar

En preliminär överenskommelse om nya utsläppsminskningsmål för person- och paketbilar nåddes igår kväll i Bryssel.

Mer forskning och innovation på EU-horisonten

Europaparlamentet har idag tagit stora steg framåt inom forskning och innovation genom att godkänna Horisont Europa – det europeiska programmet för forskning och innovation.

Torvalds: Österrike bromsar framsteg i CO2-förhandlingarna

På måndag hålls den fjärde trepartsförhandlingen mellan Europaparlamentet, Rådet och EU-kommissionen i frågan om koldioxidutsläpp för personbilar, där Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) fungerar som en av huvudförhandlarna.

Torvalds: Att lämna eller inte lämna, det måste Storbritannien ta ställning till

I ett beslut nu på måndagen (10.12) avgjorde EU-domstolen frågan om Storbritanniens rätt att stanna kvar i unionen. Enligt EU-rätt kan landet besluta sig för att stanna kvar i unionen utan de andra medlemsländernas godkännande.

Torvalds: Ett Nato-medlemskap betyder inte vapenskrammel

Det finns en mental VSB-pakt i huvudet på de övriga kandidaterna, ansåg Torvalds.